Odlomak

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda je uređeno Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, a način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti je uređen Uredbomo načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti . Ocenjivanje usaglašenosti je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je proizvod, odnosno proces proizvodnje usaglašen sa propisanim tehničkim zahtevima.

Tehničkim propisom, dakle propisom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvod ili grupu proizvoda, zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednost i drugi zahtevi i uslovi koji treba da budu ispunjeni pre nego što se proizvod stavi na tržište ili upotrebu, propisuje se obaveza ocenjivanja usaglašenosti, vrsta postupka (modula) za ocenjivanje usaglašenosti, kao i sadržina propisanih modula ocenjivanja usaglašenosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Akreditacija i sertifikacija prof. Ana Trajković
  • Školska godina: prof. Ana Trajković
  • Seminarski radovi, Skripte, Zaštita na radu
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari