Odlomak

1.Uvod

Pod strukturom sportske organizacije kao sistema se podrazumjevaju njeni fizički elementi i informacione veze koje proizvode njeno ponašanje. To je načinna koji su gradivni elementi sistema organizovani ili međuzavisni. U realnim sportskim sistemima- organizacijama, struktura se sastoji od više fizičkih elemenata i složene mreže informacionihveza. Poznavanje ove mreže elemenata i informacionih veza omogućuje upravljanje sportskom organizacijom. Identifikovanje strukture neke sportske organizacije počinje analizom protokaentiteta i raspodele ljudskog resursa na različite fizičke elemente- organizacione blokove i aktivnosti operativne pogone koje su njeni osnivači predvideli za postizanje projektovanih ciljeva. Sportski menadžment je odgovoran za davanje jasnog i ubedljivog pravca kojim se organizacija kreće, s druge strane, izjave o misiji i viziji, kao i ciljevi predstavljaju najčešći alat za prevođenje namere (svrhe postojanja, pravca u kojem se kreće i sl.) sportske organizacije u razumljiv jezik. U svetu ubrzanih i kontinuiranih promena, sportske organizacije svoju delatnost obavljaju u uslovima koji značajno utiču (ili mogu uticati) na njihovo poslovanje.
U ovakvim uslovima da bi odgovorile zahtevima i izazovima savremenog sportsko-poslovnog sveta, sportske organizacije sve više zamenjuju stare hijerarhijske i formalne sisteme, timovima i timskim radom, budući da je u razvijenim društvima, iz kojih nam dolazi savremena teorija menadžmenta, timski rad promovisan kao pouzdan način rada za donošenje ispravnih odluka i za njihovo delotvorno sprovođenje. Postoji više pristupa definisanju strukture organizacije, upravo zbog činjenice da nema opšte organizacione strukture, prihvatljive za sve organizacije, al i zbog različitosti svrha postojanja, odnosno misija, koju one imaju u društvenom i ekonomskom sistemu. Svrha postojanja i ciljevi organizacije određuju njenu strukturu, uvažavajući i sve između delova celine. Sastanovišta teorije sistema, struktura sistema (ili unutrašnje sređenosti sistema) je opšte kvalitetno odrađen i relativno stabilan poredak unutrašnjih odnosa između elemenata sistema.

2.Organizacija

Pod strukturom sportske organizacije kao sistema se podrazumevaju njeni fizički elementi i informacione veze koje proizvode njeno ponašanje. To je način na koji su gradivni elementi sistema organizovani ili međuzavisni. U realnim sportskim sistemima – organizacijama, struktura se sastoji od više fizičkih elemenata i složene mreže informacionih veza. Poznavanje ove mreže elemenata i informacionih veza omogućuje upravljanje sportskom organizacijom kao dinamičnim (u vremenu promenljivim) sistemom. Identifikovanje strukture neke sportske organizacije počinje analizom protoka entiteta i raspodele ljudskog resursa na različite fizičke elemente – organizacione blokove i aktivnosti/ operativne pogone koje su njeni osnivači predvideli za postizanje projektovanih ciljeva.
To je analiza grupisanja poslova na odeljenja ili tzv. departmentalizacija sportskog kluba Na primeru jednog fudbalskog kluba I-B Savezne lige – izdvajanjem i pregrupisanjem elemenata funkcionalnog kao i upravljačkog bloka, dolazi se do slike strukture operativnih elemenata/ aktivnosti kroz koje se odvija protok entiteta/ sportista različitih kategorija: amaterskog pogona – petlića i početnika, pionira, kadeta, juniora, i profesionalnog pogona – seniora Prvog tima.
Funkcionalnom bloku pripadaju, takođe, stručni štab koji čini menadžment profesionalnog pogona, kao i ekonomat kao organizacioni element koji rukuje fizičkim resursima kluba stadion, magazin i sl.).Upravljački blok obuhvata fizičke elemente/ operativna odeljenja: menadžmenta ,(kadrovi i prostor-kancelarije predsedništva, sekretara, i sl.), administracije (personalni odsek, računovodstvo) kao i marketinšku službu.
U nekim slučajevima, sportske organizacije u svojoj strukturi imaju elemente parafunkcionalnog bloka: trgovinsku agenciju, igre na sreću-tombolu, i sl.Kroz ovako predstavljenu strukturu fizičkih organizacionih odeljenja sportskog kluba odvija se protok ljudi – sportista/ korisnika usluga kao i pripadnika ljudskog resursa – stručnjaka, zaposlenih radnika, dobrovoljaca Sportisti/ entiteti tokom vremena prolaze kroz različite etape svoje sportske transformacije.
U sistem ulaze regrutovanjem u kategoriju podmlatka ili transferom već selektiranih sportista iz drugih klubova. Iz sistema izlaze bilo osipanjem mladih kategorija sportista, bilo transferom vrhunskih takmičara ili prirodnim napuštanjem aktivnog bavljenja sportom. Pripadnici ljudskog resursa kluba sami nisu obuhvaćeni sportsko-trenažnom transformacijom, nego, naprotiv – ostaju trajan i stabilan faktor obavljanja odgovarajućih funkcionalnih ili upravljačkih aktivnosti kluba.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari