Odlomak

Naziv biohemija pojavljuje se negdje početkom XX stoljeća. Kako se biohemija bavi uopćeno proučavanjem života i reakcionih mehanizama u živim organizmima, sve se više izdvajala posebna disciplina biohemije koja se primjenjuje u kliničkoj medicini. Naime, u cijelom tom razvojnom periodu  dolazilo se do spoznaje da se u toku pojedinih bolesti mijenja kvalitativni i kvantitativni sastav mokraće, krvi i drugih tjelesnih tečnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Klinička biohemija Prof. dr. Radmila Maksimović
  • Školska godina: Prof. dr. Radmila Maksimović
  • Seminarski radovi, Skripte, Hemija
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik  

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari