Odlomak

 

Ortačko društvo nastalo je u ranom srednjem veku sa početkom razvoja trgovine, u gradovima severne Italije u IX i X veku, da bi se razvilo u drugim gradovima i drugim zemljama sveta. Ortačko društvo je pravno lice.
Ortacko društvo je društvo dva ili vise ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze drustva. Ortačko drustvo je privredno društvo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Privredno pravo dr.Vladimir Leposavić
  • Školska godina: dr.Vladimir Leposavić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari