Odlomak

UVOD:

OSIGURANJE je ekonomski institut jer je njegova suština pre svega ekonomske prirode: nadoknađivanje materijalnih šteta koje nastaju u društvu, u privredi ili kod ljudi usled dejstva prirodnih sila i nesrećnih  slučajeva.

Osiguranje omogućava, unapred obezbeđujući materijalna sredstva, da se brzo obnove ekonomska dobra koja bi u pretpostavljenom slučaju bila izgubljena, uništena ili oštećena. Ono obezbeđuje i  materijalnu nadoknadu pojedincima (u njihovim porodicama) koji su se osigurali i tako zaštitili od određenih nedaća u životu (bolest, smrt).

Činjenica da je društvo radi potrebe ekonomske zaštite od materijalnih posledica štete i nesrećnog slučaja stvorilo osiguranje, već sama po sebi dokazuje njegovu društvenu opravdanost. Društvena opravdanost osiguranja sadržana je u naknadi šteta, odnosno reparaciji, kao i u isplati osiguranih suma kao osnovnom i neposrednom zadatku osiguranja.

TRANSPORTNO OSIGURANJE  spada među najsloženije, a ujedno je jedna od najvažnijih grana delatnosti iz oblasti osiguranja. Za vreme transporta, imovina (prevozno sredstvo iroba) je u neprekidnoj opasnosti, izložena je raznim vrstama rizika od prirodnih sila, tehničkih nedostataka ili mana, pa do ljudskih grešaka koje su produkt neznanja, nemarnosti, nehata i sl. Transportno osiguranje je oblast osiguranja koju čine osiguranje prevoznihsredstava, osiguranje robe u prevozu, osiguranje od odgovornosti vozara i osiguranjedrugih interesa koji se pojavljuju u transportu. Kao i sve vrste imovinskog osiguranja,transportna osiguranja imaju obeštećujući karakter, sa svim posledicama koje iz toga proizilaze:

  •     oiguranik ne može da zahteva od osiguravača plaćanje naknade koja bi bila veća od iznosa štete, odnosno osiguranik usled nastupanja osiguranog slučaja ne može biti stavljen u povoljniji položaj nego da osigurani slučaj nije nastupio.
  •     osiguranik ne može istovremeno, po osnovu više odnosa osiguranja, zahtevati naknadekoje bi ukupno premašile iznos štete koju je pretrpeo nastupanjem osiguranog slučaja.
  •     osiguranik ne može u pogledu iste štete ostvariti naknadu po osnovu osiguranja inaknadu po osnovu odgovornosti za štetu ako je neko treće lice odgovorno za nastupanjeosiguranog slučaja.
  •     isplastom naknade iz osiguranja prava osiguranika prema trećem licu koje je odgovornoza nastupanje osiguranog slučaja, ako takvo postoji, prelaze na osiguravača koji je isplatio nadoknadu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari