Odlomak

1.    OSNOVI GREJNE I KLIMATIZACIONE TEHNIKE

DALJINSKO GREJANJE:

Daljinsko grejanje je način snabdevanja energijom pri čemu se voda na jednom centralnom mestu zagreje(npr: u toplani-termoelektrani, odnosno,termoenergani TO-TE ) i preko razvodne mreže distribuira do potrosača na korišćenje.
Daljinsko grejanje ima sledeće osnovne delove:
•    toplanu,npr.kotlarnicu sa kotlovima,ložištima,dimnjakom,zalihom goriva,pumpama,pripremom vode,mernim uređajima i svim ostalim pratecim elementima.
•    toplodalekovode:koji toplotu u obliku pare,tople vode ili vrele vode dovode raznim zgradama.
•    toplotnu predajnu stanicu,(podstanicu) iz koje se toplota od toplodalekovoda predaje kućnim postrojenjima.
•    kućnu cevnu mrežu,koja razvodi toplotu na pojedina grejna tela i ostale potrošače toplote
Za uvođenje daljinskog grejanja,važna je ekonomičnost koju treba za svaki slučaj ponaosob preispitati. Posebnu pažnju zaslužuju sledeći faktori:
Gustina toplotnog opterećenja za područje koje treba grejati:
•    gustina po površini
•    gustina po dužini ili linijsko opterećenje (MW/km)
Troškovi za isporuku toplote:
Struktura oblasti koje treba grejati:
•    mogućnosti za uredjajetermoenergane,toplane,
•    intezitet saobraćaja za dopremanje goriva i odvoženje pepela
•    dopuštene vrednosti emisije i imisije (pri startovanju)
Izbor parametara u sistemu grejanja:
•    temperatura razvodnog i povratnog voda,temperaturna razlika
•    pritisaki temperatura pare (korišćenje toplote)
•    vršno opterećenje
•    godišnje iskorišćenje u časovima
Koncepcija cevovoda i postavljanja mreže:
•    u kanalu,bez kanala,vek trajanja
•    sigurnost snabdevanja
•    pristupačnost cevovoda (veliki,mali grad,otvoreni prostor)
•    podzemna,površinska voda ili voda na ušću reke i mora,
•    vrsta zemljišta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari