Odlomak

1. Hijerarhija potreba po maslovu
Podelio je potrebe na pet nivoa :
1.fizioloske potrebe ( glad, zedj, seks..)
2. potreba za sigurnoscu ( sloboda od pretnje i opasnosti)
3. potreba za ljubavlju
4. potreba za uvazavanjem (ugled)
5. potreba za samoaktuelizaciom (samoispunjenje, ostvarenje spstvenog potencijala)
Kasnije su dodate jos i potreba za razumevanjem i estetska potreba. Prvo se ispunajvaju fizioloske, pa onda redom i sve druge. Vecina potreba imaju primenu u turizmu (npr. estetske potrebe razgledanjem umetnickih dela). Stremljenjem ka visim potrebama, one nize se ne ukidaju jer one nastavljaju da egzistiraju.

2. Ekonomske funkcije turizma
Ek. funk. se nazivaju sva ona delovanja usmerena na izrazitno privredne ciljeve i koji rezultiraju odredjenim privrednim ucincima. Dve osn. grupe njegovih funk.
1. one koje su povezane s cirkulacijom dohotka, vec prethodno stvorenog dohotka
2. one koje deluju u smislu stvaranja novog, tj. novostvorene vrednosti.
Multiplikativna funkc.- sustina je da prelivanjem bruto vrednosti iz grane u granu pokrece nove privredne procese.
Induktivna funkc. – osnovna vaznost multiplikativnog efekta je sto pokrece niz daljih privrednih procesa i u njima inducira proces formiranja novog povecanog dohotka nacionalne privrede.
Konverziona funkc. – omogucava da se mnoga dobra koja inace nemaju svojstvo robe ni odg.trzisnu vrednost, ukljuce u privredni proces i tokove. Omogucava ekonom. efekte ukljucivanjem u privredni proces i transformisanjem u robu odredjenh materijalnih i imaterijalnih dobara, koja bez turizma ne bi mogla da postignu ekon. valorizaciju. (more, planine). Ova turisticka dobra stvaraju turisticku rentu,prenosi vrednost i ugradjuje u cenu trzisnih proizvoda – turistickih usluga.
Funkc. zaposljavanja u tercijalnim delatnostima – turizam pruza velike mogucnosti zaposljavanja radne snage, razlicitih kvalifikacija i profesija. Namece se sve veca potreba razlicitih drustvenih sluzbi bez kojih se savremeno drustvo ne moze zamisliti. Ovakav porast tercijalnih delat. omogucava u znatnoj meri da se zaposli radna snaga. Problemi su sezonski karakter rada.
Funkc. razvijanja privredno nerazvijenih podrucja – utice na medjuregionalno prelivanje dohotka unuar odredjene zemlje posredstvom domaceg turizma i to iz razvijenih u manje razvijene regije. Istice se uloga turizma na kertanje odnosa robnih i novcanih fondova. Turisticka potrosnja ne samo da smanjuje pritisak novcanih masa na robne fondove , nego i kretanje njihovih cena, oslabljuje inflatorne tendencije. Turist. potrosnja se gotovo u celini ralizuje istovremeno s pruzanjem usluga.
Delovanje turizma na uravnotezenje robno novcanih odnosa – uloga turizma se manifestuje putem njegovog uticaja na platni bilans zemlje. Jedan od glavnih ek. motiv razvoja turizma brojnih zemalja u razvoju je bila upravo teznja da se poveca devizni priliv kako bi se uravnotezio platni bilans. Kroz prodaju robe i usluga turistima postizu vece cene nego kad bi se ta roba prodavala domacem stanovnistvu. Od ukupnog dev. priliva treba odbiti dev. odliv, a on se najcesce odnosi na uvoz reprodukcionog materijala za direktnu prodaju turistima, trosk. poslovanja. Kada se od deviznih prihoda odbiju izdaci, dobije se devizni neto efekat.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Osnovi turizma -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Turizam/Ugostiteljstvo
  • Srbija,  Beograd,  Visoka turistička škola strukovnih studija  

Više u Skripte

Komentari