Odlomak

Svaku zemlju možemo posmatrati kao sistem sastavljen od niza podsistema od kojih je najznačajniji finansijski sistem. Finansijski sistem je osnovni sistem privrednog sistema koji se sastoji iz niza elemenata od kojih su najbitniji: finansijsko tržište, finansijski instrumenti i finansijske institucije. Finanasijsko tržište je mesto gde se susreću ponuda i tražnja za finansijskim sredstvima i finansijskim instrumentima. Na finansijskom tržitu se nalaze brojni učesnici koji imaju različite ciljeve. Emitenti su učesnici na finansijskom tržištu kojima nedostaju finansijska sredstva i koji emituju hartije od vrednosti kako bi ih osigurali. Investitori su subjekti koji imaju višak sredstava i hoće da ih ulože kupovinom određenih finansijskih instrumenata, hartija od vrednosti koje nude emitenti. Finansijski instrumenti su predmet trgovanja između finansijskih učesnika. U finansijske instrumente spadaju: hartije od vrednosti, depoziti, potraživanja, finansijska prava, žiralani novac, devize, zlato i plemeniti metali…Finansijske institucije se javljaju kao jedan od glavnih elemenata finansijskog sistema.U njih se ubrajaju: centralna banka, depozitne institucije ( banke,štedionice), ugovorne finansijske institucije (osiguravajuća društva i penzioni fondovi), investicione institucije (investicioni fondovi i kompanije) i posredničke finansijske institucije.
U ovom radu biće predstavljeni osnovni elementi finansijskog sistema sa akcentom na finansijsko tržište, njegove osnovne karakteristike, mesto i ulogu u tržišnoj ekonomiji, kao i njegov značaj u poslovanju preduzeća.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari