Odlomak

Outsorcing

Outsourcing, kao vrsta poslovnog procesa, je zastupljen kod većine uspješnih multinacionalnih kompanija, koje su nastojale pravilnom poslovnom politikom odgovarati na sve veće zahtjeve tržišta i postići poslovni uspjeh u nemilosrdnom konkurentskom okruženju. Kao rezultat globalizacije, multinacionalne kompanije su prve počele koristiti razlike u cijenama širom svijeta i to na način da sele proizvodnju u države s jeftinom radnom snagom, istraživanje i razvoj u zemlje koje ih finansijski podstiču, prodaju i marketing u zemlje visokog standarda, a centre uprave u tzv. poreske „rajeve“.
Ovo je ujedno i suština outsourcing poslovnog procesa koji podrazumijeva prepuštanje dijela poslovnih aktivnosti, koje nisu od suštinske važnosti vanjskom partneru, odnosno dobavljaču, o čemu detaljnije govorimo u prvom dijelu rada. Svjedoci smo enormnog rasta IT industrije i kompleksnosti informacionih sistema, bez kojih je u savremenim uslovima poslovanje nezamislivo. Outsourcing je u ovom slučaju idealno rješenje, što pokazuju i podaci da se najčešće korištene usluge ovog tipa upravo odnose na segment IT.
U idućem dijelu rada govorimo o motivima kompanija, preciznije o pozitivnim i negativnim stranama ovog poslovnog procesa. Kompanije se sve više suočavaju sa dilemom da li povjeriti neke poslovne dužnosti drugom ili ne, što nije nimalo jednostavna odluka. Svaka kompanija je individua za sebe, pa ono što jednoj predstavlja objektivno rješenje, za drugu može rezultirati nepovratnim gubitkom.
Temu smo upotpunili konkretnim primjerima vezanim za najuspješnije svjetske kompanije kao što su Apple, Dell, Microsoft, IBM i mnoge druge, koje su proširile svoje poslovanje u Indiji upravo koristeći outsorcing. Inelektualni kapital Indije je osnovni izvor koji crpe američke kompanije u ovom slučaju, u nastojanju postizanja vrhunskih rezultata i maksimalne fleksibilnosti u odgovaranju na izazove tržišta. Također, navodimo prisutnost i sve veći rast outsorcinga u Hrvatskoj, gdje to postaje sve aktualnija tema na mnogim konferencijama od internacionalne važnosti.
Na kraju rada govorimo o backsourcingu, kao obrnutom procesu outsourcinga, koji ne mora neminovno biti rezultat određenih sukoba i neslaganja među ugovornim partnerima, već može biti rerzultat nove poslovne filozofije kompanije.

 

 

POJAM OUTSOURCINGA

E-poslovanje omogućava da se sa lakoćom prevaziđu granice koje su tradicionalno definisale poslovnu organizaciju, pa čak i do toga da sam pojam granice postane besmislen. Prvi koraci u tom pravcu odnosili su se na čvršće povezivanje i rušenje barijera za poslovne partnere. Kao rezultat toga, veliki broj kompanija počinje koristiti outsourcing u svom poslovanju u cilju odgovora nadolazećoj globalizaciji. U još uvijek teškim vremenima recesije, outsourcing je jedna od najaktuelnijih tema i najbrže rastući segment globalnog informatičkog tržišta. To nije proizvod, odnosno usluga, to je novi oblik pružanja informatičkih usluga.
Svaki poslovni proces koji nije od suštinske važnosti za poslovanje, zahvaljujući e-poslovanju postaje ozbiljan kandidat za outsourcing. Razlog je jednostavan – zašto da kupujemo cijelu kravu, ako nam je potrebno samo mlijeko. Poslovni procesi koji ne predstavljaju ključni (core) proces danas se povjeravaju provajderima usluga izvan matične organizacije koji onda vode računa o “kravi” i redovno isporučuju “mlijeko”.
Odluka da se većina rutinskih poslova povjeri provajderima informatičkih usluga stvara mogućnost da se informatičari unutar poslovne organizacije maksimalno koncentrišu na one aktivnosti koje su od najvećeg strateškog značaja, pošto su oslobođeni brige o održavanju mreže i ažuriranju softvera. Uvođenje ovog modela unosi velike promjene ne samo u poslovanje, već i u poziciju svih učesnika u distribucijskom kanalu. U razvijenom svijetu, ovaj način pružanja usluga preuzeo je ogroman udio u ukupnim IT uslugama. Na primjer, u Finskoj preko 60% IT usluga pruža se na ovaj način.
Postoji više definicija outsourcinga, među kojim izdvajamo sljedeće:

  • Outsourcing predstavlja prepuštanje dijela poslovnih aktivnosti vanjskom partneru odnosno dobavljaču.
  • Outsourcing je vodeći svjetski trend pružanja kvalitetnih i boljih usluga sa što manjim unutrašnjim troškovima, te fokusiranje na glavne “core businesses” u okviru kompanija.
  • Outsourcing predstavlja dugoročan pravni odnos kojim jedno pravno lice povjerava trećem licu upravljanje, podršku i unapređenje dijela ili cijelokupne IT infrastrukture, IT funkcije, odnosno poslovnog procesa.
  • Outsourcing predstavlja proces isključivanja (eksternalizacije) svih aktivnosti i poslova iz preduzeća koji nisu od strateškog značenja, što znači da se određeni broj aktivnosti prepušta onima koji će ih obaviti brže, bolje i jeftinije, dok se svi raspoloživi resursi preduzeća usmjeravaju na osnovnu djelatnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari