Odlomak

1.    UVOD
Pakovanje i označavanje farmaceutskih proizvoda je izuzetno značajna operacija. Svi lekoviti preparati se po izradi pakuju u odgovarajuću ambalažu i tako distribuiraju. Praktično, lekoviti preparat ne može da postoji niti da ima odgovarajući rok upotrebe, bez ambalaže koja je na propisan način obeležena. Ambalaži za pakovanje lekova nije se do pre dvadesetak godina pridavao veliki značaj. Danas se s obzirom na saznanja o značaju ambalaže, posebno poklanja pažnja izboru pakovanja materijala. Greške prilikom odabira pakovanja ili u označavanju mogu imati fatalne posljedice, pa nije preteran značaj koji se pridaje pakovanju i signiranju leka.
Proizvođači moraju imati u vidu i zahteve regularnih organa ( farmakopeje, zakoni, pravilnici, propisi zemalja za koje je proizvod namjenjen i dr ), što u nekim slučajevima dodatno komplikuje, izbor pakovanog materijala, i neophodno obeležavanje. Osnovna funkcija pakovanja je da se u njega unese neki proizvod što će mu obezbediti potrebnu zaštitu. Dodatna funkcija pakovanja je da omogući pogodnosti za upotrebu, bezbednost za korisnika i okruženje i pruži neophodne informacije. Prema tome, pakovanje se može definisati kao postupak koji će obezbediti zaštitu i isporuku leka, omogućiti njegovu bezbednost i pravilnu upotrebu, pružiti informacije o identitetu, načinu upotrebe i drugim značajnim karakteristikama, za sve vreme upotrebe proizvoda.

 

 

 

2.    ZAŠTITNA FUNKCIJA PAKOVANJA
2.1. PAKOVANjA
U praksi se ambalaža deli na primarnu, sekundarnu i tercijarnu. Primarna ambalaža dolazi u direktan kontakt sa lekom i predstavlja najbitniju komponentu sistema pakovanja, jer od nje zavisi zaštita lekovitog proizvoda. U većini slučajeva primarno pakovanje dizajnira se tako da je namenjeno krajnjem korisniku. U skladu sa tehnološkim napredkom, finansijskim mogućnostima, ekološkim standardima, u okviru farmaceutske industrije postoje određeni zahtevi za primarnu ambalažu. Ti zahtevi su sljedeći:

  • da lekovitom preparatu obezbedi odgovarajuću zaštitu od spoljašnih uticaja, odmah po izradi, u toku transporta i čuvanja ( vlaga, svetlost, temperatura, kiseonik, mehanička djelovanja)
  •  da omogući identifikaciju lekovitog oblika
  •  da je lako prenosiva
  •  da omogući korisniku bezbednost i pravilnu upotrebu leka
  •  da je prikladna za upotrebu u bolnicama i ambulantama
  •  da određene preparate štiti od domašaja dece

Ono što je bitno za proizvođače je da su joj dimenzije standardizovane, da je primenjiva za mašinsko pakovanje, da joj je cena povoljna.
Seknudarna ambalaža ne dolazi u direktan kontakt s lekom, već ima funkciju da objedini željeni broj primarnih pakovanja, sa ciljem da obezbedi dodatnu zaštitu ( mehaničku, od spoljnih uticaja: svetlosti, temperature, vlage ), pruži informacije o proizvodu i olakša dalju manipulaciju sa proizvodom.
Tercijarna ambalaža služi da objedini više sekundarno zapakovanih proizvoda da bi se olakšalo skladištenje i transport.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari