Odlomak

UVOD

Porodica je osnovna društvena ćelija i jedna od najstarijih, najsloženijih i najtrajnijih društvenih grupa. Pošto ona zahvata veoma različite strane ljudskog društva, zbog toga postoji široka paleta značenja i objašnjenja iste pa tako od filozofskih, socioloških, psiholoških, vaspitnih, socijalnih, pa sve do ekonomskih i pravnih.
„U toku nastajanja ljudskog društva u periodu, varvarstva, muškarac je prisvojio sredstva za proizvodnju i u ljudskom društvu je uzeo vlast pater familias oca porodice. Tako je stvorio patrijahalno uređenje društveno (grč. Pater – otac, arhio – vladati)“. Zatim je potčinio i ženu, uzeo vlast oca nad kćeri, sina nad majkom i sestrom, muža nad ženom i uopšte muškarca nad ženom na svim životnim područjima. Takva vlast neminovno rađa strah od podanika tj. Od njihove pobune i zato muškarac, plašeći se ženinog revolta postaje sve okrutniji i sve bezobrazniji prema njoj.
Da bi se opravdao pred samim sobom i da bi uverio svoju ženu kako je to sasvim normalno prirodno da mu se pokorava, muškarac je izmislio ženinu tobožnju biološku, psihičku i društvenu manju vrednost u odnosu na muškarca, iz toga proizilazi osnovna postavka patrijahalne seksualne filozofije koja tvrdi da je muškarac vrednije biće od žene i da su mu samim tim i prava veća. To se primarno odnosi na intimni odnos polova.
Ova vlast muškarca nad ženom bila je direktno teška u pagansko vreme.
Tada je žena bila robinja u nemilosti svoga muža. Njen značaj je pored toga bio ponižen i mnogoženstvom njenog muža. Muževi su mogli da se razvode od žene po sopstvenoj volji, dok žene koje su bile nezadovoljne svojim muževima nisu imale to pravo. Međutim to žensko pokoravanje mužu ostaje dugo u mnogim porodicama, a najviše se očituje baš u partijahalnim porodicama.
Ako posmatramo patrijahalnu porodicu sa naših balkanskih prostora, primetićemo da su one veoma probožne, a baš u Novom zavetu se propagira ženino pokoravanje mužu:“Žene pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, jer muž je glava ženi…. (ef. 5, 22 – 24) ili –volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar – (post 3, 16)“.
Patrijahalnošću zadojen muškarac odbacuje nežnost, osećajnost i toplinu svoje žene i uopšte u odnosu polova jer smatra da je grubost karakteristika muškarca, a osećajnost ženska osobina i kao takva nedostojna muškarca. Takav muškarac je suviše pun sebe, međutim, tačnije rečeno on je u stvari nesiguran u svojoj muškoj ulozi. On se ne usućuje sebi da postavi pitanje u čemu to greši, kolika je njegova odgovornost u bračnoj dokolici, bračnom nerazumevanju, neskladu, u nedostatku ljubavi prema deci jedno prema drugom i deci prema njima. Muž nema hrabrost da pokreće to pitanje sam sa sobom, a pogotovo ne sa članovima svoje porodice jer on kao muškarac ne sme sebi da dozvoli da pokazuje svoje slabosti zeni a kamoli deci; na taj način on im sigurno daje do znanja da i oni imaju prava na odlučivanje u porodici, a to je, naravno u patrijarhalnoj porodici, nedopustivo.
Pravila kažu – :“Kakav god da je muž, dobar ili loš, nežan ili surov u ophođenju sa ženom, ona mora da mu se pokorava. Koliko god da je gorak njen život ne treba da traži razdvajanje od njega osim u slučaju bračnog neverstva, a ne mora ni tada“. Dakle, žena ima veoma „širok spektar prava i uslova za lagodan i lepi život u patrijarhalnoj porodici“. Pre svega ona ne sme da radi nigde van svoje kuće i porodice. Bilo kako javno eksponiranje dovodi do raznih priča – pričica užeg i šireg društva (rodbine i komšiluka) koji to nadugačko i naširoko optužuju, osuđuju i muž zbog „takve sramote“biva prinuđen da se razvede od žene.
Naime u patrijarhalnoj porodici otac teži da zadrži vlast i da za sve važnije odluke koje treba da se donose da on bude pitan tj. Da on donese te odluke jer je njegova „zadnja reč“. U ovoj porodici vlada stroga subordinacija. U porodicama sa više generacija najstariji muškarac brine i odlučuje o svim važnim pitanjima domacinstva, dakle, deda, a ako je to osnovna porodica sastavljena od roditelja“majke i oca“i dece, dominantan položaj ima suprug odnosno otac.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Patrijahalna porodica”

NinaT. says:

Odlican seminarski rad.

Komentari