Odlomak

Šta je to geotermski stupanj?

Od neutralnogsloja prema unutrasnjosti zemlje, temperatura raste sa dubinom. Prosecno za svaka 33m temperatura raste za 1oC,To nastajanje se naziva geometrijski stupanj

Kakvi su to anizotropni minerali?

U istim pravcima imaju iste osobine, a promenom pravca osobine se menjaju.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari