Odlomak

Uvod

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se preko Fonda kod koga je osiguranik poslednji put bio osiguran ili kod Fonda kod koga je pretežan staž navršen, na osnovu odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju . Kod nadležnog fonda se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na penziju. U Republici Srbiji obrazovana su tri republička fonda penzijskog i invalidskog osiguranja:
1. za zaposlene,
2. za samostalne delatnosti i
3. zemljoradnike.
Građani neposredno ostvaruju prava pred organizacionim jedinicama – filijalama koje su obrazovane u gradu Beogradu i okruzima za zaposlene, a za samostalne delatnosti i zemljoradnike u centru fondova u Beogradu. Građani koji su za vreme zaposlenosti bili u statusu obaveznog osiguranika mogu da ostvare jedno od sledecih prava:
1. Za starost- starosnu penziju,
2. Za invalidnist- invalidsku penziju,
3. Za smrt- porodičnu penziju,naknadu za pogrebne troškove,
4. Za telesno oštećenje- naknada za telesno oštećenje.

Prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja

U životu osoba, penzijsko i invalidsko osiguranje čini izvor ostvarivanja prava koja su značajana potpora i podrška u svakodnevnom životu. Smisao postojanja ove vrste osiguranja jeste obezbeđivanje materijalne i socijalne sigurnosti građana u situacijama kada to oni sami nisu u mogućnosti da ostvare. Pre svega se misli na sigurnost kada je u pitanju starost kao i rizici od nastanka različitih bolesti i povreda. Ova vrsta sigurnosti se obezbeđuje radom kroz sistem finansiranja penzija, što znači da svi koji rade i ostvaruju prihod, po pricipu obaveznosti, izdvajaju kroz doprinose sredstva za finansiranje penzija i drugih prava iz penzijsko invalidskog osiguranja. Penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeđuje i sprovodi Fond za penzijsko invalidsko osiguranje ili filijale Fonda kod kojih je osiguranik bio osiguran. U slučajevima kada je za ostvarivanje prava penzije neophodno utvrditi postojanje invalidnosti i uzroka invalidnosti i telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan život i rad, Fond utvrđuje te činjenice na osnovu nalaza i mišljenja organa veštačenja. Nalaz i mišljenje, odnosno ocena podleže kontroli koju vrši organ fonda utvrđen opštim aktom.
Sredstva za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeđuju se iz doprinosa koje plaćaju osiguranici i poslodavci, a sredstva za povećane obaveze koje nastaju usled sticanja i ostvarivanja prava pod uslovima za određene kategorije osiguranika obezbeđuju se u budžetu. Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbeđuju se kod republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.
Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja svrstana su u lična prava, odnosno u lične rizike, a ne mogu se prenositi na druga lica. Ista ta prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiču se i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz primenu načela solidarnosti. Ona se stiču, odnosno ostvaruju i koriste pod uslovima i na način utvrđenim zakonom.Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne zastarevaju, osim pravana potraživanja dospelih a neisplaćenih iznosa u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.
Svojstvo osiguranika stiče se danom početka a prestaje danom prestanka zaposlenja,obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova. Isto to svojstvo osiguranika utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje,odnosno odjave osiguranja, u skladu s’ ovim zakonom. Svojstvo osiguranika ne može sesteći pre navršenih 15 godina života. Izuzetno,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Penzijsko i invalidsko osiguranje”

VELJCE says:

Обухваћене су кључне ствари у вези са темом !!! Рад је добар !!

Komentari