Odlomak

Već iz samog naslova se vidi da je planiranje pre svega prva faza ali i primarna funkcija menadžmenta koja se sastoji od niza aktivnosti vezanih za donošenje odluke o ciljevima, strategijama, politici i planovima koji će uspešno dovesti do ostvarenja cilja organizacije uz istovremeno vođenje računa o potrebama, promenama I mogućnostima prilagođavanja poslovanja novonastalim situacijama koje su determinisane promenama u spoljašnjem ili unutrašnjem okruženju. Dakle rezultat ovako definisanog planiranja su odluke koje obuhvataju :
• ciljeve,
• strategiju
• planove.
U procesu planiranja prvi korak menadžera je izbor ciljeva organizacije. U opštem značenju cilj je svako stanje kojem težimo. Kada su u pitanju ciljevi organizacije onda se pod ciljevima podrazumevaju planske odluke koje definišu stanje u kojem organizacija želi da dođe. Cilj je najprostije rečeno orjentir za izbor načina funkcionisanja organizacije ali istovremeno i izbor načina funkcionisanja svakog člana pojedinačno u organizaciji.
Kada su u pitanju strategije posmatrane kao odluke koje su rezultat planiranja, njihova svrha je da determinišu pravce i načine preduzimanja akcija za obavljanje zadataka koje će omogućiti i doprineti ostvarenju ciljeva i misije organizacije. Izrada strategije je ne samo složen već izuzetno odgovoran zadatak menadžmenta.
Planovi kao rezultat procesa planiranja menadžera u organizacijama podrazumevaju odluke kojima se definišu pojedinačne i grupne akcije koje je neophodno preduzeti kako bi se realizovali ciljevi organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese