Odlomak

Infektivne bolesti su danas veoma aktuelne, čemu su doprineli skorašnji događaji, kao što su pojava: HIV infekcije, hepatitsi B i C, SARS itd. U svetskoj statistici uzroka smrti, infektivne bolesti su na prvom mestu sa 33%, ispred bolesti srca i krvotoka, pa i raka. Pojavom antibiotika smatralo se da je borba sa infekcijama završena, međutim pojavom HIV-a i drugih veoma teških bolesti sve je krenulo iz početka. Promene okoline imaju značajan uticaj na rasprostranjenost prebivališta domaćina i prenosilaca infektivnih agenasa. To je dovelo do porasta oboljenja kao što je malarija. Promene uzročnika utiču na epidemiologiju infekcija, tj.genetske promene utiču na imunogenost, virulenciju itd. Takođe i sam čovek jeodgovoran za promene koje su omogućile porast oboljenja od infektivnih bolesti migracije, ratovu, droge, prostitucija).

Infekcija (latinski inficere, što znači „zaraziti“) je biološki proces koji nastaje prodorom patogenih mikroorganizama u telo domaćina i pojavu specifičnih simptoma i znakova.
Infekcija može biti:
Egzogena- uzročnik infekcije je iz spoljašne sredine (nesterilni materijal, instrumenti, oruđe kojim je naneta povreda…)
Endogena-uzročnik infekcije je u samom organizmu, nastaje usled poremećaja imuniteta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Zdravstvena nega .
  • Školska godina: .
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Ćuprija,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari