Odlomak

Po Ustavu iz 1992. godine, koji je 1996. godine izmenjen, Maroko je konstitutivna monarhija, na čelu sa kraljem Muhamedom VI, koji pripada dinastiji Alida. Kralj je ujedno i duhovni vođa marokanskog naroda, kao i vrhovni zapovednik oružanih snaga.
Državom dakle, upravlja kralj, koji je svetovni i duhovni vladar. Imenuje predsednika Vlade, kog predlaže najjača politička partija u Parlamentu, i ministre i predsedava sednicama Vlade, vrhovni je zapovednik oružanih snaga, može da raspusti Skupštinu i potpisuje prihvaćene zakone. Kralj takođe ima pravo proglašavanja vanrednog stanja. Po Ustavnoj reformi iz 1996. godine Maroko ima skupštinski sistem koji se sastoji iz dva doma: Nacionalne skupštine i Senata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Politički sistem prof. Neđo Danilović
  • Školska godina: prof. Neđo Danilović
  • Seminarski radovi, Skripte, Političke nauke
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari