Odlomak

Uvod
Pravno uređenje poslovanja investicijskih fondova obilježava postojanje pravnih odnosa između tri različita pravna subjekta: investicijskog fonda, društva za upravljanje i depozitne banke. Investicijski fondovi se pojavljuju, ili u obliku zatvorenih investicijskih fondova (investicijska društva), koji predstavljaju posebna dionička društva, čiji je cilj prikupljanje kapitala i ulaganje u prenosive vrijednosne papire i druge likvidne financijske instrumente, ili u obliku otvorenih investicijskih fondova (uzajamni fondovi) koji predstavljaju zasebnu imovinu bez
pravne osobnosti, a koja se opet ulaže u prenosive vrijednosne papire i druge likvidne financijske instrumente. Društvo za upravljanje investicijskim fondom predstavlja dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću čiji je predmet poslovanja osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, ulaganje novčanih sredstava investicijskih fondova te obavljanje drugih poslova. Pravni odnos između društva za upravljanje i zatvorenog investicijskog fonda zasniva se sklapanjem ugovora o upravljanju između uprave društva za upravljanje i nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda, pri čemu društvo za upravljanje stječe položaj zastupnika zatvorenog investicijskog fonda. S druge strane, pravni
odnos društva za upravljanje i otvorenog investicijskog fonda temelji se na ovlasti društva za upravljanje da osnuje otvoreni investicijski fond uz prethodno odobrenje nadzornog tijela te donošenje statuta (pravila upravljanja) otvorenog investicijskog fonda i sklapanje ugovora o poslovima depozitne banke (odnosno ugovor o pohrani imovine otvorenog investicijskog fonda) s depozitnom bankom, pri čemu društvo za upravljanje stječe položaj komisionara imatelja udjela u otvorenom investicijskom fondu. Konačno, depozitna banka je banka koja za
potrebe investicijskog fonda obavlja poslove pohrane zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova te ostale poslove. Pravni odnos između depozitne banke i društva za upravljanje, a time posredno i investicijskog fonda zasniva se sklapanjem ugovora o poslovima depozitne banke uz prethodno odobrenje nadzornog tijela. Pritom depozitna banka mora biti neovisna i nepristrana u odnosu na društvo za upravljanje te voditi računa o zaštiti interesa imatelja udjela u otvorenim investicijskim fondovima, odnosno dioničara u zatvorenim investicijskim fondovima. Temeljni zadatak depozitne banke je
očuvanje imovine investicijskog fonda te nadzor nad zakonitošću pravnih radnji koje poduzima društvo za upravljanje za račun investicijskog fonda. Nadzorna je uloga depozitne banke naglašena u različitoj mjeri u propisima pojedinih država.To otvara pitanje odgovornosti depozitne banke prema ulagateljima u investicijske fondove u slučaju njezinih propusta u obavljanju nadzora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese