Odlomak

UVOD

Porezi na imovinu, na nacin kako su uredjeni vazecim Zakonom o porezima na imovinu, uvedeni su u poreski sistem Republike Zakonom o porezima na imovinu ( „Sluzbeni glasnik RS“, br 76/91), cija je primena pocela 1. Januara 1992 godine, uz napomenu da je samo porez na imovinu nov poreski oblik, a da su porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasledje i poklon postojali i pre donosenja pomenutog zakona.
Porezi na imovinu za poreski objekat (predmet) imaju imovinu.
Porezi na imovinu spadaju u realne (objektne) poreze i oni pogadjaju poreskog obveznika ne vodeci pri tom racuna o njegovoj ekonomskoj snazi i licnosti.
Da bi se delimicno ublazilo dejstvo poreza na imovinu u njihov sistem se uvode odredjeni elementi koji uvazavaju pojedina personalna (licna) svojstva poreskog obveznika.
U poreskom pravu, porezi na imovinu se dele na :

•    Porez na imovinu u statici
•    Porez na imovinu u dinamici

Porez na imovinu u statici je jedan od najstarijih poreza koji tereti imovinu u svojini  fizickih lica ili pravnih lica, kao i u slucaju postojanja drugih aposlutnih prava na imovini. Imovina u statici moze biti samo osnov za placanje poreza i onda kada se govori o nominalnom porezu na imovinu. Porez na imovinu je redovan porez koji se placa periodicno iz obveznikovih prihoda, neposredan jer tereti neto vrednost imovine iskazane u novcu i on je direktan i neprevaljiv.

Kod poreza na imovinu u dinamici imovina prelazi sa jednog subjekta na drugi. Prelaz imovine moze da bude sa naknadom ili bez naknade i u oba slucaja se placa porez na imovinu koji je indirektan i prevaljiv ( porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasledje i poklon).

Za zakonito utvrdjivanje poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za odredjeni poreski period, potrebno je utvrditi osnovne elemente neophodne za utvrdjivanje ovog poreza a to su:

•    Poreski obveznik
•    Poreska osnovica
•    Poreska stopa
•    Poreska oslobodjenja i olaksice

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese