Odlomak

Kompenzacioni posao se, jednostavno rečeno, ugovara onda kada ne postoji način da se izvozni ili uvozni posao obavi redovnim putem odnosno kada za to postoje opravdani interesi domaćih privrednih subjekata, koji su u skladu s interesima domaće privrede ili kada je ugovoren redovan spoljnotrgovinski posao izvoza robe ili izvršenja neke privredne usluge inostranom naručiocu, ali se zbog platno–bilansnih teškoća izvršeni izvoz ili obavljena usluga ne mogu naplatiti u redovnom platnom prometu. Domaći izvoznik će, u tom slučaju, zatražiti od nadležnih državnih tijela da mu se odobri tzv. prebijanje s inostranim partnerom tako da svoja potraživanja naplati u robi koju će mu inostrani partner – dužnik, isporučiti u protivvrijednosti ugovorenog posla.
Predmet kompenzacije, može da bude svako dospelo novčano potraživanje i dugovanje po osnovu već realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe ili usluga. Na primjer, ukoliko je inostranom partneru izvezena određena količina robe i za ovaj izvoz mu je izdat račun koji je dospio, a ujedno je isti partner drugoj strani pružio određenu uslugu, za koju je izdao račun koji je dospio, ovo dugovanje i potraživanje se može kompenzovati. Neophodno je da budu ispunjeni sljedeći uslovi:
• da je promet nastao (roba je isporučena, usluga je pružena – ne možete vršiti prebijanje prije isporuke robe ili usluge),
• da ste izdali odnosno primili odgovarajući račun,
• da su potraživanja i dugovanja dospjela na naplatu u novcu,
• da se radi o tekućim a ne kreditnim poslovima sa inostranstvom (od datum isporuke odnosno pružanja usluge nije prošlo više od 360 dana),
• da učesnici spoljnotrgovinskog prometa nisu u blokadi, kao i
• da prebijanje nije zabranjenom nekim posebnim propisom zemalja iz kojih potiču učesnici.
O kompenzaciji međusobnih dugovanja i potraživanja, učesnici sastavljaju i ovjeravaju ugovor u pismenom obliku. U sporazumu se može odrediti datum prebijanja od koga prestaju da važe potraživanja po osnovu realizovanih spoljnotrgovinskih poslova. Ovaj datum ne može da bude raniji od datuma potpisivanja sporazuma. Ukoliko se posebno ne definiše, datumom prestanka potraživanja i obaveza smatra se datum potpisivanja ugovora.

Pojam, karakteristike i vrste kompenzacionih poslova

Kompenzacioni posao je generični pojam koji obuhvata više vrsta pravno i tehnički različitih vrsta ugovora. Zajedničko obeležje kompenzacionih poslova je to da se radi o ugovorenoj praksi vezivanja uvoza robe za izvoz robe koja se ne plaća u novcu. Riječ je o razvijenoj praksi razmene, trgovine bez naknada u novcu.
Takvi poslovi razvili su se u trgovini sa zemljama koje nisu imale dovoljno konvertibilnih sredstava plaćanja. I zemlje razvijenih privreda i konvertibilnih nacionalnih valuta primjenjuju neki oblik kompenzacije kako bi podstakle izvoz domaćih proizvoda.
Kompenzacioni posao predstavlja razmjenu roba i usluga najnižeg nivoa
Izvoz određenih roba ili usluga vezan za uvoz roba ili usluga odgovarajuće protivvrednosti bez upotrebe klirinških, slobodnih ili bilo kojih drugih inostranih sredstava plaćanja naziva se kompenzacioni posao. Kompenzacioni posao, u suštini, znači razmenu roba i usluga najnižeg nivoa – roba za robu sa zadatkom izbjegavanja ograničenja uvoza koja postoje u nekim nacionalnim ekonomijama.
U kompenzacionim poslovima učestvuju i posrednici (banke, brokeri, specijalizovane agencije i drugi) i nadležna tela svake zemlje, koja izdaju odobrenja za obavljanje takve vrste poslovnih aranžmana.
Međusobne obaveze poslovnih partnera u kompenzacionom poslu rješavaju se međusobnim jemstvima, kojima se i jednom i drugom partneru u kompenzacionom poslu jemči izvršenje obaveza druge ugovorne strane.
U odnosu na vrednost učešća poslovnih partnera u realizaciji kompenzacionog posla postoje sledeće vrste kompenzacionih poslova:
• potpuna kompenzacija,
• delimična kompenzacija i
• kontra posao
Potpuna kompenzacija znači takvu razmjenu robe u kojoj stoprocentna isporuka robe u jednom smjeru završava stoprocentnom isporukom robe u drugom smeru tj. to je posao pri kojem početni izvoznik preuzima obavezu da od inostranog partnera kupi jednaku protivvrijednost robe.
Potpuna kompenzacija ima sličnost s barter poslom. Djelimična kompenzacija je poslovna transakcija pri kojoj vrijednosti isporuka u oba smjera nisu ujednačene. Na primjer, početni izvoznik izveze određenu količinu robe inostranom partneru, koji mu dio vrijednosti primljene robe kompenzuje isporukom vlastite robe, a preostali dio vrijednosti isplaćuje u devizama. Nedostatak djelimične kompenzacije je u tome što doznaka deviza kasni. Ove vrste kompenzacionih poslova odgovaraju barter poslovima vezane trgovine.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Ugovori u međunarodnom poslovanju -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija, Pravo
  • Crna Gora,  Podgorica,  UNIVERZITET CRNE GORE - Ekonomski fakultet u Podgorici  

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari