Odlomak

Najrasprostranjeniji i najznačajniji posebni porez na potrošnju jesu akcize (trošarine). Tako su razvrstane i prema OECD klasifikaciji i u GFS klasifikaciji poreza. Akcize su selektivni porez kojim se oporezuje pojedinačno određeni proizvodi. One su najstariji oblik poreza na potropnju. Nastale su u antičkim državama, šire značenje imaju u Srednjem veku i sve do 30-tih godina 20 veka, kada njihova raširenost opada, da bi se već sredinom tog stoleća nastupila reafirmacija akciza, paralelno sa ustanovljavanjem poreza na dodatu vrednost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Međunarodni ekonomski odnosi -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari