Odlomak

U svom poslovanju investitori se suočavaju sa različitim izazovima, a rizici koji nastaju usljed promjena kamatnih stopa i promjena deviznih kurseva imaju veliki uticaj na svakodnevno poslovanje. U uslovima neprekidnog razvoja deviznog tržišta, korištenje finansijskih derivata predstavlja osnovno sredstvo zaštite od rizika koje sve više koriste banke, kompanije, institucionalni investitori i svjetske organizacije. Uspješnost poslovanja svakog učesnika deviznog tržišta direktno zavisi od mogućnosti da se na osnovu evolucije deviznog kursa predvidi njegovo kretanje u budućnosti. Da bi se odredio devizni kurs u budućnosti mora da se pođe od svih dostupnih informacija u vezi sa njegovim kretanjem na tržištu do tog trenutka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari