Odlomak

 UVOD
U svim delovima svijeta, većina novih radnih mesta nastaje i otvara se u novim i malim preduzećima, koja se razvijaju i rastu, a koja se specijalizuju za  proizvodnju novih roba i usluga. Ova nova i mala preduzeća su od vitalnogznačaja za zdravu privredu zemlje. Nova i mala preduzeća su takođe realnost globalne ekonomije – u kojoj fleksibilnost i individualna kreativnost igraju veliku ulogu. Zbog toga je važno preduzimati aktivnosti na formiranju novih, kao i stimulisanju rasta postojećih malih preduzeća. Prve godine rada predstavljaju težak period za start up preduzeća. Upravljanje rastom i razvijanje novih veština u oblastima kao što su računovodstvo, zakoni, propisi i marketing predstavljaju znatan izazov i problem preduzetnicima. Sve to može dovesti do propadanja novopokrenutih preduzeća u prvim godinama poslovanja. Najveći razlog propadanja novopokrenutih preduzeća leži u tome što
ova preduzeća obično moraju «sama proći kroz sve to», bez ikakve podrške, pružene direktno preduzetnicima, koja bi im pomogla da zadrže svoj entuzijazam kada se suočavaju sa teškim uslovima i prekomernim satima rada. U zemljama tranzicije, komlikovana registracija i zamršeni zakonsko-pravni postupci, kao i nedostatak službi za podršku preduzećima, čine ove prve godine poslovanja posebno teškim.
Istraživanja širom Evrope pokazuju da ovo predstavlja oblast gde lokalne vlasti i  institucije mogu omogućiti visoku dodatnu vrednost. Pomoć novim i malim preduzećima da prebrode početni period putem biznis inkubatora predstavlja veliku mogućnost za davanje podrške otvaranju novih radnih mesta i ekonomski razvoj. U toj oblasti pruža se šansa lokalnim agencijama, institucijama, vlastima da pokažu da su voljni da preduzmu konkretne aktivnosti i da podrže preduzetnike. Iskustva pokazuju da ovaj tip pomoći može doneti stvarnu korist
lokalnoj ekonomiji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese