Odlomak

1. UVOD

Pranje novca je proces prikrivanja ilegalnih izvora prihoda ostvarenih putem krivičnih radnji, u cilju uključivanja tih prihoda u tokove legitimnog finansijskog poslovanja. Pitanje pranja novca je integralno povezano sa problemima korupcije, organizovanog kriminala, finansijske prevare, šverca i drugih krivičnih dela usmerenih na ostvarivanje profita. Ovaj problem uzrokuje ozbiljne posledice ukoliko se ne rešava na adekvatan način. Sposobnost kriminalaca da prikupe i legitimiziraju dobit može dovesti do podrivanja demokratskih institucija i zloupotrebe ekonomskih sistema. Ilegalno stečeni prihodi omogućavaju kriminalcima da razviju svoju političku i ekonomsku moć i to na račun poštenih građana i legitimnog poslovanja. Prljavim novcem se smatra svaki novac koji je stečen kaznenim delom i sva imovina koja proizilazi iz tog novca. To znači da pranje novca bez prethodne kriminalne aktivnosti ne postoji. Zemlje koje na adekvatan način ne rešavaju pitanje pranja novca su ustanovile da se zvaničnici u tim zemljama podložniji korupciji. Prema tome, programi za borbu protiv pranja novca predstavljaju i više od jednostavnog sredstva za sprovođenje zakona, koji se koristi u slučaju prihoda stečenih krivičnim radnjama, oni predstavljaju suštinske komponente u procesu zaštite demokratskih i ekonomskih sloboda svake zemlje.
Studije MMF-a pokazale su da neto prihod od ovakvih radnji doseže visinu 500-1000 milijardi $, što je skoro 2% svetskog društvenog prihoda. Stručnjaci MMF-a smatraju da je ukupna vrednost sredstava pranja novca mnogo veća nego bruto društveni proizvod u mnogim zemljama. Neretko organi vlasti dolaze u situaciju da ih podrivaju organizovani kriminal i korupcija, ukoliko nema adekvatnih zakona i procedura za rešavanje ovog pitanja, koje se tiče sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i preduzimanja zakonskih mera u slučajevima pranja novca. Savremeno pranje novca podrazumeva:
– Stalno unapeđivanje načina pranja novca putem primene sofisticiranih tehnika i metoda;
– Veće investiranje sredstava stečenih od narkotika, terorizma i drugih nezakonitih radnji u zakonite poslove, sa ciljem povećanja iznosa predmetnih sredstava i maskiranja toka kojim se kretao novac;
– Instrumentalizacija mreže za pranje novca, koje su spojile više zemalja i finansijskih centara;
– Namerno mešanje zakonskih i nezakonskih sredstava sa ciljem da se osujeti ulazak u trag novcu pri reviziji zvaničnih istražnih vlasti, zatim piveća aktivnost pranja novca kod trgovaca deonicama koji rade sa nezakonitim sredstvima. Posle prolaska kroz finansijski tok, sredstva više nemaju veze sa njihovom početnom nezakonitom aktivnošću.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese