Odlomak

Pravilni poliedri su još poznati pod imenom Platonova tijela koje su dobila naziv po starogrčkom filozofu Platonu, zbog njihove upotrebe u „Timaju“ gdje su pojavama četiri elementa dodjeljivani oblici geometrijskih tijela. Tetraedar je bio povezan sa vatrom, oktaedar vazduhom, ikosaedar vodom, a heksaedar zemljom, dok je dodekaedar bio na raspolaganju Tvorcu da predstavi vasionu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari