Odlomak

Evropska Unija, je najznačajnija svetska ekonomsko politička integracija i predstavlja jezgro procesa evropske integracije i ujedinjenja u koji nastoje da se uključe sve zemlje Evrope. Nakon završetka hladnog rata u okviru EU počelo se razmišljati o proširenju EU na zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope.
Cilj EU je širenje u cilju ekonomskog i političkog prosperiteta Evrope.
Nekadašnje socijalističke zemlje su zainteresovane za članstvo u EU pre svega iz ekonomskih razloga zbog sanacije i napretka svoje privrede, ali i političkih razloga.

Pristupanje Uniji je pokretački faktor koji raščišćava tržište i pospešuje međunarodnu konkurentnost. To je dvosmerna ulica, koja širi mogućnosti učešća u svetskom razvoju i procesima, dok istovremeno obezbeđuje zaštitu od loših spoljašnjih uticaja. Većina političke elite i društva smatra da je pristupanje Evropskoj uniji igra sa pozitivnim rezultatom.

Javnost u Zapadnoj Evropi drži da korist od proširenja Evropske unije imaju uglavnom države koje pristupaju Uniji, dok će dodatne troškove morati da podmire sadašnje države članice. Malo je dokaza da su ljudi sa ovakvim mišljenjem svesni suštinskih koristi koje je zapadnoevropski biznis imao od liberalizacije tržišta Srednje i Istočne Evrope.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Pravo EU Doc. Dr Milijana Danevska
  • Školska godina: Doc. Dr Milijana Danevska
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari