Odlomak

UVOD

Mala i srednja preduzeća u razvijenim tržišnim ekonomijama, podrazumijevaju  značajnu ekonomsku snagu koja doprinosi zapošljavanju, stvaranju i povećanju dobitka, fleksibilnosti ekonomije  i prilagodjavanju brzim tržišnim i tehnološkim promjenama uravnoteženosti i povećanoj efikasnosti ekonomskog razvoja. Poznato je da MSP ,čine više od 95% privrednih subjekata i time obezbjedjuju 60/70 % radnih mjesta. Ukratko rečeno sektor MSP predstavlja jezgro dinamike savremenih privreda. Značajno mjesto i jačanje uloge MSP u razvijenim zemljama jedna je od vrlo bitnih strukturnih promjena, posebno izražena u 70-tim i 80-tim godinama. Mala i srednja preduzeća imaju ogromnu ulogu u privrednom razvoju, jer preduzetnici koriste inovacije da razbiju postojeće monopolističke strukture, odnosno efikasno pokrivaju odredjene tržišne segmente.
Dugoročni trendovi razvoja malog biznisa u Svijetu pokazuju tendencije stalnog uspona zahvaljujući izmedju ostalog i čvrstoj vezi izmedju preduzetništva i privatne svojine,snažnoj podršci države, specijalozovanih državnih institucija i nevladinih organizacija.
Razvoj preduzetništva MSP u funkiciji razvoja cijele privrede treba da doprinese razvoju privrede kroz veći stepen finalizacije, većem zapošljavanju, boljoj ponudi na domaćem tržištu tj. Smanjenju uvoza i povećanju izvoza.
Razvoj MSP sastavni je ključni elemnt restruktuiranja privrede iz izlaska privrede MSP u Srbiji iz lavirinta problema.

1. GLAVNI STRATEŠKI CILjEVI U NAREDNOM PETOGODIŠNjEM PERIODU

Glavni zadatak strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srbiji jeste da kreira okvir za stvaranje održivog, međunarodno konkurentnog i izvozno orjentisanog sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u narednom petogodišnjem periodu i na taj način obezbijedi ekonomski i društveni boljitak za Republiku Srbiju koji se ogleda u:
• Povećanju životnog standarda i smanjenju razlika između prosečnih primanja u Republici Srbiji i zemljama Evropske Unije,
• Značajnom porastu zaposlenosti,
• Snažnijem i ravnomjernijem regionalnom razvoju,
• Jačanju međunarodnih trgovinskih veza, pogotovo sa zemljama Evropske Unije, i
• Povećanju raspoloživih sredstava za ostale društvene sektore, prije svega obrazovanje, zdravstvo i penzione fondove.

U tom smislu Vlada Republike Srbije odredila je dva glavna strateška cilja razvoja sektora MSP
(1) porast ukupnog broja malih i srednjih preduzeća i privatnih preduzetnika sa oko  i
(2) otvaranje preko milion novih radnih mesta u sektoru MSPP.
Veliki broj pokazatelja dobijenih na osnovu uporednih iskustava govore u prilog mogućnosti ostvarivanja definisanih strateških ciljeva. Ostvarivanjem ovih ciljeva odnos broja malih i srednjih preduzeća i privatnih preduzetnika prema ukupnom broju stanovnika i prosečan broj zaposlenih po preduzeću u Republici Srbiji značajno će se približiti prosjeku Evropske Unije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese