Odlomak

 
1. UVOD
Preventiva podrazumeva skup aktivnosti koje su usmerene ka sprečavanju nastanka štetnog događaja tj. smanjenju mogućnosti da do akcidenta dođe i smanjenju posledica ukoliko do štetnog događaja ipak dođe. U tom kontekstu, preventivno inženjerstvo predstavlja sofisticirano sredstvo za realizaciju preventive. Preventivno inženjerstvo obuhvata skup postupaka i metoda kojima se na bazi multidisciplinarnog pristupa meri rizik prisutan u nekom sistemu, utvrđuju mere preventivne zaštite i njihov uticaj na rizik i kontroliše realizacija utvrđenih zaštitnih mera i postupaka. Otuda preventivno inženjerstvo označava ujedno i najracionalniji odgovor na opasnosti koje su deo tehnološkog procesa. Može se reći da je preventivno inženjerstvo tehnička, ekonomska i pravna osnova osiguranja.

2. TEORIJSKI DEO
Dakle, kao što smo naveli u uvodnom delu, preventivno inženjerstvo obuhvata skup postupaka i metoda kojima se na bazi multidisciplinarnog pristupa meri rizik prisutan u nekom sistemu, utvrđuju mere preventivne zaštite i njihov uticaj na rizik i kontroliše realizacija utvrđenih zaštitnih mera i postupaka. Stoga se ono sistematski može primenjivati u različitim sistemima. Savremeno preventivno inženjerstvo objedinjava naučno-istraživačka dostignuća i stručna saznanja različitih oblasti, pre svega tehničkih, tehnoloških itd. Zapravo, preventivno inženjerstvo pokušava da preoblikuje inženjerske metode i postupke kako bi bila ostvarena najveđa moguća harmonija između tehnologije i životne sredine. Cilj ovih promena jeste uklanjanje štetnih uticaja tehnologije na životnu sredinu. Pojam održivog razvoja nastoji da usaglasi ljudske potrebe kako bi bila zaštićena prirodna dobra, ali i podignut nivo kvaliteta života svih ljudi. Javnost je zabrinuta zbog ugrožavanja životne sredine i vrši pritisak na vladu, koja donosi nove mere u vidu zakonskih propisa. Ti zakoni, tj. zakonski akti vrše pritisak na zagađivače da smanje izbacivanje štetnih materija u prirodu. Nepobitna je činjenica da na primeru naše države, najveći pritisak na vladu i industriju ima „pokret zelenih”. NJihovo mišljenje je široko prihvaćeno, a preduzeća koja pridobiju njihovu naklonost postaju konkurentnija na tržištu. Preventivni način mišljenja zalaže se za uvođenje ekološke čistoće i zaštite životne sredine u sam proces projektovanja proizvoda, takođe i u proces njihovog korišćenja. Zamisao se svodi na stvaranju takvih tehnoloških sistema koji bi funkcionisali na način prirodnih sistema. Strategije sprečavanja zagađenja su brojne i raznolike, npr: Promena proizvodnje tehnologije i opreme, Recikliranje otpada u fabrikama, Promena korišćenja materijala, Ponovno projektovanje proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese