Odlomak

Uvod

Preduzeće je pravno lice koje osnuju druga pravna i fizička lica radi obavljenja određene delatnosti u cilju ostvarenja pozitivno poslovnog rezultata-dobiti.

Preduzeće se deli na:

-proizvodna

-trgovinska

-uslužna

Proizvodna preduzeća se bave proizvodnjom materijalnih dobara, u cilju zadovoljenja ljudskih potreba.

Trgovinska preduzeća bave se kupovinom i prodajom robe.

Uslužna preduzeća pružaju razne vrste usluga.

Jako je bitno napomenuti da je cilj preduzeća da ostvari maksimalni rezultat uz minimalne troškove. Kada je stvarno stanje veće od knjigovodstvenog tada preduzeće posluje sa dobitkom, a u koliko je stvarno stanje manje od knjigovodstvenog onda preduzeće posluje gubitkom. Inače prema veličini preduzeća se dele na velika, mala i srednja. Prema vlasništvu dele se na privatna,državna i mešovita.

 

 

 

 

Bilans

 

Bilans je pregled stanja vrednosti poslovnih sredstava (aktive) i njihovih izvora (pasive) u preduzeću u određenom trenutku. Postoje nekoliko vrste bilansa kao što su:

1)početni bilans-koji se sastavlja na početku poslovanja ili na početku poslovne godine.

2)krajni bilans-on se sastavlja na kraju poslovne godine ili na kraju poslovanja.

3)redovni bilans-sastavlja se u tačno određenom vremenskom periodu, na početku ili kraju poslovne godine.

4)bilans fuzije-ova vrsta bilansa sastavlja se prilikom spajanja dva ili više preduzeća ili prilikom pripajanja jednog preduzeća drugom.

5)sanacioni bilans-sastavlja se u slučaju kada preduzeće upada u poslovne poteškoće i ostvaruje slab finansijski rezultat.

6)likvidacioni bilans-sastavljaju preduzeća koja prestaju sa radom.

7)deobni bilans-sastavljaju preduzeća kada dođe do organizovane promene tj.stvaranje novih preduzeća u okviru jednog.

Ali moramo napomenuti jedan od najvažnijih bilansa a to je bilans uspeha,koji predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata ostvarenih u određenom periodu. Njegova funkcija je utvrđivanje uspeha po vrstama, visini i izvorima. Pri čemu prihodi predstavljaju pozitivnu komponentu rezultata poslovanja i nastaju u fazi realizacije.

 

 

 

Pojam i vrste prihoda

 

Kao što smo predhodno napomenuli prihodi nastaju u fazi realizacije, i detaljno su regulisani MRS-om 18-prihodi. Računovostveni standardi su obavezna osnova finansijskog izveštavanja. Ukupan prihod je vrednosni, odnosno novčani izraz proizvoda u onom obliku u kome je fizički proizvod realizovan na tržištu. Konkretno preduzeće stiče ukupan prihod realizacijom svojih proizvoda i usluga na tržištu. Definiciju koju najčešće koristimo jeste ustvari da prihodi predstavljaju povećanje na srdstvima i njihovim fondovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese