Odlomak

CILJEVI

 • Šta je računar i šta može da uradi
 • Način na koji računar igra kritičnu ulogu u modernom svetu
 • Istorija i razvoj savremenog računara
 • Trendovi u razvoju savremenih računara
 • Fundamentalna razlika izmedju računara i mašina
 • Odnos izmedju hardvera i softvera
 • Objasniti šta su baze podataka i njihova osnovna struktura
 • Identifikovati vrste problema koji se mogu najbolje rešiti softverom za baze podataka
 • Opisati različite vrste softvera za baze podataka, od jednostavnih za upravljanje fajlovima do kompleksnih relacionih baza podataka
 • Opisati operacije baza podataka za memorisanje, sortiranje, zanavljanje, dobijanje odgovora na upite i sumarizaciju tako dobijenih informacija
 • Objasniti na koji način baze podataka mogu ugroziti privatnost

 

 

 

 
Bill Gates jaše na digitalnom talasu

 • Bill Gates i Paul Allen su osnovali kompaniju Microsoft u cilju proizvodnje i distribucije Microsoft Basic, verzije programskog jezika Basic za mikroračunare, koji ubrzo postaje standardni jezik instaliran u gotovo sve računare
 • Microsoft-ov najveći prodor se desio kada je IBM krenuo u kupovinu operatinog sistema za svoj PC

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese