Odlomak

UVOD
U današnjim uvjetima suvremenog poslovanja, kada podaci i informacije postaju sve važniji resurs, naglasak je potrebno staviti na načine i metodologiju kako iz tog obilja podataka algoritmiziranim postupcima, uz pomoć informacijske tehnologije, izvući znanje o korisnicima proizvoda i usluga te o tržištu na kojem poduzeće posluje. Sustavi poslovne inteligencije, gledano iz perspektive poduzeća, prvenstveni naglasak stavljaju na korisnike proizvoda i usluga. Znanje koje poduzeću može osigurati opstanak na tržištu odnosi se na razumijevanje klijenata i njihovih potreba. Uzevši u obzir činjenicu kako je lojalan klijent najpoželjniji tip klijenta i iz perspektive dugoročne suradnje i iz perspektive očekivanih budućih financijskih rezultata poduzeća, očita je veza između ekonomije znanja i tržišne uspješnosti.
U ovom radu objašnjen je upravo taj način dolaska do određenih informacija koje će poslužiti kao temelj za važne poslovne odluke. Rad je započet razradom pojma poslovne inteligencije koji je u današnjem poslovnom svijetu sve više prepoznat kao vrlo uspješno sredstvo za pronalaženje informacija. Da bi se uopće započeo bilo kakav ozbiljan rad sa velikim bazama podataka potrebno je upoznati metode analiza sustava poslovne inteligencije. Poznatije metode objašnjene su u poglavlju Primjena poslovne inteligencije.

 

 

 

 

 

POSLOVNA INTELIGENCIJA
Pojam
Inteligencija je mentalna karakteristika koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodbe na nove situacije, razumijevanja i korištenja apstraktnih pojmova, i korištenja znanja za snalaženje u okolini. U tom smislu poslovna inteligencija (eng. Business Inteligence) je sposobnost tvrtke da se prilagodi novonastalim uvjetima na tržištu.
Poslovna inteligencija izuzetno je aktualna u svijetu, ona je nastavak informacijskog sustava za potporu poslovanju. Usko je povezana sa sustavima za potporu odlučivanju i upravljanju. Počela se razvijati kada su poduzeća automatizirala svoje poslovne procese. Različiti transakcijski sustavi su se pokazali kao vrlo kvalitetni generatori velikih količina podataka, te dolazi do tzv. eksplozije podataka. Nastaju nove baze podataka, ali se do njih nije moglo brzo i jednostavno pristupiti pa se nisu niti upotrebljavale. Kako je rasla svijest o koristi informacija, razvijala se poslovna inteligencija.
Ukratko, poslovna inteligencija predstavlja skup metoda koje organizacijama omogućuju da iskoriste informacije koje posjeduju i na temelju njih steknu uvid u prirodu poslovanja, što im omogućuje donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese