Odlomak

1. Uvod

Površinske vode se odlikuju trofičnošću , odnosno prirodnim procesom nastanka određene količine organskiolih materija. Eutrofizacija je proces postepenog povećanja količine organskih materija u površinskim vodama. Ona predstavlja prirodni proces geološkog starenja svakog vodenog ekosistema u smislu transformacije od oligotrofnog preko mezotrofnog i eutrofnog sistema do zabarivanja. Dužina ovog procesa zavisi od niza faktora.
Usled antropogenog uticaja, urbanizacije i modernog pristupa poljoprivredi dolazi do dodatnog priliva organskih i neorganskih materija (Paerl i sar. 2001; Paerl i sar. 2011) i mineralnih soli (Svirčev 2005) u vodenu sredinu, što ubrzava primarnu produkciju, a samim tim i proces eutrofizacije (Paerl i sar. 2001). Najčešći izvori ovakvih materija su otpadne vode iz šećerana, klanica, rafinerija ulja, komunalne otpadne vode, kao i mineralne soli sa poljoprivrednih površina na kojima se primenjuju veštačka đubriva (Svirčev 2005). Kao posledica se javlja masovni rast fitoplanktona, odnosno cvetanje (Sharma i sar. 2010), u kojem cijanobakterije predstavljaju najproblematičniju planktonsku grupu (Paerl i sar. 2001).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese