Odlomak

Kroz rad se analizira proces proizvodnje automobila kroz sve faze jedne fabrike odnosno kroz sve njene proizvodne pogone. Opisan je razvoj automobila od samog početka proizvodnje pa do najsavremenijih automobila sa osvrtom na bitne godine u unapređenju proizvodnje, kao i na mašine i opremu koja se koristi prilikom izrade vozila. Kroz rad je dat prikaz procesa projektovanja automobila kao i projektovanje fabrike za proizvodnju automobila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari