Odlomak

1. Uvod
Poljoprivreda je najstarija, i do pojave industrije, najznačajnija i osnovna privredna delatnost. Sa razvojem i prostornim širenjem čoveka, poljoprivreda se razvijala, širila i usavršavala. U početku ona je zadovoljavala egzistencijalne potrebe ljudi da bi zatim, u asortiman svojih proizvoda uključila sirovine za zanatsku delatnost, a sa razvojem industrije, i industrijske sirovine. Razvoj industrije i naučno-tehnički progres doprineli su modernizaciji, mehanizaciji i intenzifikaciji poljoprivredne proizvodnje. Osnovni zadatak poljoprivrede je proizvodnja dovoljne količine hrane i sirovina organskog porekla za postojeće stanovništvo u svetu. Prema tome, poljoprivreda je primarna delatnost koja omogućava opstanak i razvoj ljudskog društva.
U savremenom društvu poljoprivreda je privredna grana koja snabdeva sirovinama druge privredne grane i delatnosti, i igra važnu ulogu u međusektorskoj razmeni sa njima.

Predmet istraživanja ovog seminarskog rada je komparativna analiza proizvodnih karakteristika poljoprivrede Argentine, Filipina i Nemačke. Prvo će se analizirati ekonomske relevantnosti navedenih zemalja, da bi se nakon toga mogle utvrditi proizvodne i razvojne karakteristike.

Cilj istraživanja ovog rada je utvrđivanje proizvodnih i razvojnih karatkeristika navedenih zemalja.

U ovom radu, korišćeni su statistički podaci iz elektronske baze podataka FAOSTAT-a, na osnovu kojih su, uz pomoć metoda kvantitativne ekonomske analize i komparativne analize, utvrđene razvojne karakteristike poljoprivreda Argentine, Filipina i Nemačke.

2. Resursni potencijali poljoprivrede Argentine, Filipina i Nemačke
Argentina, južnoamerička država, je druga po veličini na kontinentu posle Brazila, i osma po veličini na svetu. Glavni grad je Buenos Ajres. Proteže se između planinskog venca Andi, na zapadu i Atlantskog okeana na istoku i jugu. Privreda Argentine oslanja se na bogate prirodne resurse, izvozno orjentisanu poljoprivredu i raznoliku industriju. Argentina je poljoprivredno-industrijska zemlja. Poljoprivredom se ostvaruje četvrtina nacionalnog dohotka, jer je Argentina jedan od najvećih svetskih izvoznika poljoprivrednih proizvoda. U poljoprivredi preovlađuju krupni posedi, obično veći od 500ha. Zemljište krupnih veleposednika obrađuju zakupci, a krupnih kapitalističkih gazdinstava najamni radnici. Samo oko 15% poljoprivredne površine nalazi se u vlasništvu sitnih gazdinstava. Zemljoradnja je pretežnim delom mehanizovana, ali je upotreba veštačkih đubriva dosta mala. Prosečni prinosi biljnih kultura po hektaru su mali – prosečni prinos pšenice iznosi samo oko 1.800kg. Po stočarskoj proizvodnji, pretežno po proizvodima od goveda i ovaca, Argentina spada u prve zemlje sveta. U novije vreme, ekstenzivno stočarstvo, koje se zasniva na ispaši na prirodnim pašnjacima, najvećim delom je pretvoreno u intenzivno.
Republika Filipini predstavlja državu u Jugoistočnoj Aziji, tačnije arhipelag od 7.107 ostrva smeštenih između Tajvana na severu i Indonezije na jugu. Glavni grad je Manila. Filipini se svrstavaju u zemlje u razvoju. Privreda se najviše bazira na poljoprivredi, lakoj industriji i uslužnim delatnostima. Glavni usevi su šećema trska, manila-konoplja, pirinač, kukuruz, duvan, banane. Rude i minerali su nafta, zlato, hrom, mangan, gvozdena ruda, bakarna ruda, olovo, srebro, ugalj, živa. Izvozi se pretežno električna oprema i proizvodi, kokos, hemijski proizvodi, drvna građa, bakarni koncentrati, nikl. Uvozi se nafta, industrijska oprema, sirovine, itd.
Savezna Republika Nemačka je jedna od najvećih industrijskih sila sveta. Smeštena je u centralnom delu Evrope. Nemačka ima najrazvijeniju ekonomiju u Evropi i četvrtu po redu u svetu, određeno prema merenom bruto društvenom proizvodu. Sve grane industrije su visoko razvijene, što je i omogućilo visoko produktivnu poljoprivredu. Nemačka je bila tradicionalno veliki uvoznik hrane. U novije vreme njena poljoprivreda najvećim delom zadovoljava potrebe zemlje, a goveđe meso i maslac se dosta izvoze. Veliki je uvoz jedino onih proizvoda koji se u zemlji uopšte ne proizvode: pamuk, južno voće, pirinač i dr. Po izvozu i uvozu robe, Nemačka je na drugom mestu u svetu posle SAD. Izvoz je mnogo veći od uvoza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese