Odlomak

Naučno istraživanje se može definisati kao veoma složen, organizovani i svrsishodan proces provjeravanja, proširivanja ili otkrivanja naučnih saznanja o određenom predmetu istraživa-nja, uz primjenu odgovarajućih naučnih metoda, tehnika i instrumenata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese