Odlomak

Izvori radnog prava – medjunarodni I unutrasnji
Medjunarodni su : Univerzalna deklaracija o pravima coveka – proklamuje okvir čitavog korpusa ljudskih prava: pravo na rad, zadovoljavajuće uslove rada i zaštitu; pravo na jednaku zaradu; pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu za rad; pravo na sindikalno udruživanje,itd Medjunarodni pakt o ekonomski,socijalnim I kulturnim pravima – ustanovljava: pravo na rad, slobodu izbora i očuvanje zaposlenja; pravo na pravične i povoljne uslove rada; slobodu sindikalnog organizovanja i delovanja; pravo na materijalno obezbeđenje i socijalno osiguranje,itd

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 113 stranica
  • Radno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari