Odlomak

 

U ovom seminarskom radu biće prikazan inforamcioni sisteam za evidenciju rasporeda casova u skoli. Cilj primene pomenutog inforamcionog sistema je da djacima ponudi laku preglednost i dostupnost rasporeda casova. Zatim osnovne informacije o svakom predmetu, ko predaje odredjeni predmet, kada pocinje nastava i u kojoj ucionici, kao i da li je odredjena ucionica zauzeta vec ili nije. Takođe postoji i prikaz zaposlenih i osnovne informacije o njima.
Ovaj inforamcioni sistem treba da omogući efikasnu evidenciju rasporeda casova za jednu skolu. Procesi sistema su poprilično pojednostavljeni i kao takvi nisu primenjivi u realnom poslovnom okruženju, ovo je zapravo jedan apstraktni primer. Na primer, sam proces kreiranja rasporeda je prikazan jednostavno, unosi se samo Predmet, Profesor i dan i vreme pocetka casa, kod ovoga treba paziti kako ne bi doslo preklapanja casova, jer ucenici ne mogu imati isti predmet u istom terminu. Kao i sto profesore ne moze predavati vise predmeta u istom terminu, a ni vise razreda u isto vreme.
Informacioni sistem je realizovan u programu Microsoft Access 2016 koji prestavlja deo integrisanog softverskog paketa Microsoft Office 2016. Osnovna uloga ovog informacinog sistema je da pokaže kako funkcioniše raspored casova u skoli.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari