Odlomak

 
1. UVOD
Pod antropomotorikom se dakle podrazumeva, ljudsko kretanje odnosno svi mnogobrojni oblici njegovog ispoljavanja. S obzirom da je to kretanje veoma raznoliko, očigledno je da se radi o kompleksnom fenomenu koji nije jednostavno definisati. U teoriji sporta, “Antropomotorika“ se definiše kao spoj uroñenih ili stečenih osobina organizma da reaguje pomoću lokomotornog aparata na stimuluse iz unutrašnje ili spoljašnje sredine. U antropomotorici je moguće razlikovati raznovrsne kretne forme ali generalno možemo ih podeliti na dve velike grupe:Filogenetske (prirodni oblici kretanja- puzanje, hodanje, tračnje…),Ontogenetske (oblici kretanja koji se razvijaju tokom života- plivanje, skijanje, vožnja bicikla),Centralno mesto u sportu pripada ontogenetskim oblicima kretanja. Čak je moguće konstatovati da je tehnika trčanja atletičara ontogenetska kretna struktura (značajno drugačija nego kod ostatka populacije). Najvažniji cilj svakog sporta je postizanje vrhunskih sportskih rezultata, odnosno ostvarivanje pobede. Dostići maksimalni sportski rezultat znači optimalno aktivirati sve svoje potencijale (motoričke, funkcionalne, tehničke, taktičke, psihičke i dr.) i te potencijale ostvariti u jednoj ili nekoliko vremenskih tačaka.Varijabilnost bilo kog elementa čovekovog bio psiho-socijalnog stanja, odražava se u manjoj ili većoj meri na stabilnost ukupnog potencijala sportiste. Iz literature i iz iskustva trenera i sportista, kao i drugih stručnjaka koji se bave sportistima (lekara, psihologa, pedagoga, teoretičara sporta, naučnika i dr.), poznato je oko 100 faktora koji utiču na ostvarivanje sportskog rezultata. Svi stručnjaci se slažu u tome da je u većini sportova najvažniji faktor uspeha, visoki nivo motoričkih sposobnosti sportiste, odnosno njegova dobra fizička priprema. U sklopu fizičke pripreme, posebno mesto zauzima rad na poboljšanju bazičnih motoričkih sposobnosti, jer suone uslov bez kog se ne moţe postići dobar sportski rezultat. Antropomotorika se bavi čovekovim pokretom i kretanjem, njegovim motoričkim sposobnostima, njegovim motoričkim funkcionisanjem i ponašanjem. To je podsistem sistema čovek, koji izučava motoričke sposobnosti i motoričko funkcionisanje čoveka. Sportska antropromotorika se bavi motoričkim sposobnostima u sportu, odnosno motoričkim sposobnostima sportista,prvenstveno bazičnim (snaga, brzina, izdržljivost, koordinacija, ravnoteža,preciznost, gipkost) kao i specifičnim motoričkim sposobnostima koje su svojstvene svakom sportu posebno, a u kolektivnim sportovima i pojedinim igračkim mestima u timu. U ovom radu ćemo akcenat staviti na ravnotežu odnosno koordinaciju tela i pokreta koji itekako igraju važnu ulogu u postizanju vrhunskih rezultata u sportu.

-1-
2. TEORIJSKI DEO
Dakle, ravnoteža je sposobnost da se zadrži telo u stabilnom položaju ili u mirovanju (statička) ili kretanju (dinamička ravnoteža). Hodanje je u osnovi proces prenosa centra ravnoteže s jedne noge na drugu u seriji gubitaka ravnoteže. Bitno je naglasiti da je ravnoteža jedan od ključnih faktora koji omogućava sportisti stabilnost, pravilno i brzi kretanje, pravilno izvođenje driblinga/finte i na kraju poentiranje. Zapravo, ravnoteža omogućava da telo ostane u stojećem položaju, čak i prilikom postizanja velike brzine, ekslozivnosti, prilikom zadajanja ili primanja jakog udarca. Npr u boksu, kiksboksu i ostalim borilačkim sportovima se posebno rade programirani treninzi sa akcentom na održanje ravnoteže, odnosno koordinacije pokreta i tela. Cilj ovog seminarskog rada jeste da se što bolje i do tančina upoznamo sa pojmom ravnoteže, nekim bitnim aspektima vezanim za nju u sportu, treninzima ravnoteže i da dođemo do odgovora kako to ona omogućava sportisti, bilo da se radi o individualnom ili ekipnom sportu da postigne pozitivne rezultate i održi tu konstantnost uspeha. A sve to ćemo saznati uz korišćenje adekvatne literature u daljem nastavku teksta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Antropomotorika dr Katarina Herodek, red.prof.
  • Školska godina: dr Katarina Herodek, red.prof.
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese