Odlomak

Razmnožavanje voćarski biljaka

Razmnožavanje je jedno od osnovnih svojstava živih bića, a predstavlja pojavu
ostavljanja potomstva u cilju nastavka održavanja vrste.
Polni i bespolni način razmnožavanja
Bespolni način razmnožavanja:
vegetativno razmnožavanje
bespolno razmnožavanje u užem smislu

Polni način razmnožavanja:
razmnožavanje polnim procesom spajanjem spolnih ćelija (gameta)
Načini vegetativnog razmnožavanja:

razmnožavanje pomoću stolona
razmnožavanje rizomima
razmnožavanje krtolama
razmnožavanje lukovicama
razmnožavanje položenicama
razmnožavanje reznicama
razmnožavanje kalemljenjem
Stolone su puzajući izdanci.
Ovakvi izdanci obrazuju na nodijima (čvorovima) adventivno korenje, a iz pazušnih
pupoljaka, koji se nalaze takođe na čvorovima, obrazuju se vertikalni olistali izdanci.
Internodiji naknadno odumiru čime novonastala biljka gubi vezu sa matičnom biljkom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese