Odlomak

NASTANAK I RAZVOJ INTERNETA

U savremenom svetu broj novih korisnika Interneta vrtoglavo raste. Internet koriste svi od dece do staraca. Neki Internet posmatraju kao bezgranicni izvor zabave; drugi se njime služe da bi, u okviru svojih profesija, sticali nova saznanja i kontaktirali sa kolegama širom sveta.
U novije vreme sve veci broj komercijalnih preduzeca nastoji da iskoristi nesluceni potencijal Interneta kao jeftinog elektronskog kanala distribucije. Moderne banke, takode, sticu sve cvršce uporište u ovom novom, virtuelnom svetu, koristeci troškovnu efikasnost informacione infrastrukture Interneta za automatizaciju najsitnijih transakcija u bankarstvu. Male inovativne firme, ali i citavi konzorcijumi sastavljeni od najvecih proizvodaca softvera, hardvera, kompanija iz oblasti telekomunikacija i sl., ulažu ogromna sredstva i napore u razvoj novih platnih sistema i transakcionih mehanizama na Internetu, poput onih baziranih na „inteligentnim” karticama i digitalnom novcu. Internet se, gotovo „preko noci” uvukao u sve sfere našega života.

Da bismo bolje shvatili znacaj Interneta u savremenom svetu, neophodno je da se upoznamo sa njegovim nastankom i razvojem, strukturom, i sistemom protokola i adresa bez kojih bi njegovo funkcionisanje bilo nemoguce. Pored toga, neophodno je upoznati se i sa aplikacijama i korisnicima Interneta.

 

 

 

Nastanak i razvoj funkcionisanja mreže

Internet je infrastruktura koja povezuje racunare putem telekomunikacija. Nastao je 1969. godine, kada je pseudo–nezavisna Agencija za napredne istraživacke projekte (Advanced Research Projects Agency — ARPA), koju je osnovala americka vlada pri Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Država u cilju razvoja strateških projekata iz oblasti komunikacija, finansirala malu grupu racunarskih programera i elektronskih inženjera da redizajniraju nacin na koji racunari funkcionišu. Rezultat ovih napora bio je ARPANET, prva racunarska mreža. ARPANET je zamišljen kao mreža koja je trebalo da obezbedi komunikaciju vojnih laboratorija, vladinih biroa i univerziteta, na kojima se realizuju brojni projekti od interesa za armiju. Tokom sedamdesetih godina ARPANET je postojano rastao, da bi ga 1975. u potpunosti preuzelo Ministarstvo odbrane, pretvorivši ga u sadašnju DDN (Defense Data Network — DDN). Internet, naslednik ARPANET–a, osnovan je 1980. godine od strane Nacionalne fondacije za nauku (National Science Foundation — NSF), a obuhvatio je na desetine hiljada istraživaca i studenata, iz privatnog sektora i sa univerziteta, koji su bili povezani na ovu mrežu preko racunarskih centara u svojim institucijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese