Odlomak

Razvoj hardvera i softvera za računarsku grafiku

 • Crtanje na hardcopy uređajima datira od ranih dana računarstva
 • Tipični hardcopy uređaji: teleprinterski terminali i linijski štampači
 • Whirlwind Computer razvijen 1950 na MIT:
  • računarski upravljane CRT prikazivači i pravljenje papirnih kopija pomoću kamere
 • Sistem vazdušne odbrane SAGE razvijen sredinom 1950ih
  • prvi koji koristi komandne i kontrolne CRT prikazivačke konzole
  • operatori identifikuju ciljeve pomoću svetlosnih pera

Počeci interaktivne grafike

 • Doktorat Ivana Sutherlanda iz 1963 (Sketchpad sistem za crtanje):
  • strukture podataka za smeštanje hijerarhija simbola
  • jednostavna replikacija standardnih komponenata crteža (kao plastični šabloni za crtanje)
  • tehnike interakcije – koriste tastaturu i svetlosno pero za pravljenje izbora, ukazivanje i crtanje
 • formulisao je mnoge fundamentalne ideje i tehnike koje se i danas koriste

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Grafički dizajn

Više u Skripte

Komentari