Odlomak

U početku svoja razvoja i primene računari su se koristili za, takozvanu centralizovanu obradu podataka. Saglasno karakteristikama hardvera i odgovarajućem softveru, svi resursi su bili skoncetrisani u računarskom centru i stručnjaci raznih profila, koji su bili posebno pripremani za korišćenje računara, vršili su obrade podataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari