Odlomak

Istorijski posmatrano razvoj saobraćaja se ne može odvojiti od razvoja ljudskog društva. Može se pouzdano tvrditi da je za fizički opstanak čoveka od velikog značaja bio saobraćaj a razvoj saobraćaja uslovljen je opštim privrednim razvojem.
Pouzdanih istorijskih podataka o razvoju saobraćaja, a posebno putnog, nema. Prikupljeni dokazi i analiza uslova života ljudi u predistorijskom periodu upućuju da potrebe za kretanjem, prevozom ili prenošenjem (premeštanjem) zavise u prvom redu od načina prikupljanja hrane. U periodu starijeg paleolita (50.000 godina p.n.e.) prvobitni ljudi još nisu bili sposobni da proizvode sredstva za život. Za ishranu su im služoli plodovi koje su trošili na mestu na kome su ih nalazili.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese