Odlomak

1.Uvod

Povećana kompleksnost  IT ekosistema je pogorsala potrebu za specijalizovanim ulogama u mnogim organizacijama, sistem administratori kontrolisu rasporedjivanje, dok softerski razvojni tim upravlja prethodnim razvojnim zadacima. Frazu ´ŕazvojni tim´´ koristimo da bi opisali mnoge uloge ukljucene u razvojni proces,kao sto su zahtevni inženjeri kvalitetno osigurano osoblje i inžinjeri sistem administratori su preventivno odgovorni za rad i održavanje proizvodnje sajtova i servis  i dostupnost i performanse su su njihove glavne brige.Shodno tome administraori nemaju ni resurse ni tehničke veštine da pomognu razvojnom timu da testira i promeni nezrele softverske komponente.Razvojna produktivnost i  kao rezultat vreme na tržištu su negativno uslovljeni ovom neuskladjenošću.Situacija je još gora kada primenjuju agilne razvojne modele koji diktiraju brza ponavljanja preko osnovnog zivotnog ciklusa.Česti test izvršenja je kamen temeljac svih metoda tako da je potreba za odgovarajućom razvojnom okolinom  pod većim pritiskom.Ovim organzacioni prelaz je vidni prekid za razvojni proces softvera.
Mnoge organizacije su postavile predprodukcije zato da bi se izborile sa situacijom,nažalost ovo opterećuje oba tima jer administratori moraju instalirati,konfigurisati i održavati novi skup servera neprogrameri  bez odgovarajućih ekspertiza imati različitu konfiguraciju i manipulaciju za njihove testove.Pored toga konkurentska manipulacija predprodukcijskih servera je sklona greskama.Ova dilema je suviše često rešavana uspostavljanjem pristupnog kontrolnog mehanizma za predproizvodni sajt pod nadzorom administratora.
Rasporedjivanje softvera na predproizvodni sajt obuhvata aktivnosti kao sto su upravljanje bazama podataka i aplikacionim serverima učitavanje test podataka ponovnim konfigurisanjem komponenti aplikacije pokretanjem skripti i i izdavanjem formalnih zahteva da uskladi posao izmedju timova.Eksperimentalno zahteva da sistem pod pokrenutim testom okolinu što je moguće blizu proizvodnom sajtu.Sa gledišta razvoja softvera  svaki programer uživao u potpunoj nezavisnosti,uvek na vreme da pokrenei testira aplikaciju.Srećom alati za virtualizaciju čine mogućim da da se podele fizički resursi servera da odgovaraju svakoj specifičnoj potrebi potrošača.Sa ovom tehnologijom možemo da ugradimo predproizvodnju sajta u svaku mašinu programera smanjimo IT troškove.Stvorili smo model nezavisan od platforme za opisivanje virtuelno distribuiranih sistema koji podrazumeva niz virtuelnih tehnologija da bi sakrili kompleksnost tehnologije od programera dizajnirali smo ekspitni virtuelni alat da se integriše u produktivne procese razvojnof softvera Naš cilj je da tražimo prijateljski razvijenu okolinu.

 

 

2.Virtuelne tehnoligije

Najčistiji pristup virtuelizaciji je emulacija.U emulatoru softver replicira kompletnu funkcionalnost hardverskog procesora.Program se moze pokrenuti  na različitim platformama bez obzira na arhitekturu  procesa ili operativnog sistema .Zbog toga što ova tehnika nameće visoke kazne performansi ,odbacili smo je kao rešenje.Maternja virtualizacija je alternativa punoj emulaciji .Umesto da replicira hardversku platformu ,maternja virtualizacija obezbedjuje adaptacioni sloj gostujućoj mašini.U ovom scenariju 3 glavna elementa su domaćin OS,gost OS i virtuelni monitor ili hipervizor.VMM podnosi privilegovane instrukcije u ime virtuelnog OS.Ova tehnika je nedavno premešćena  u korist težih pristupa  koji poboljšava  performanse radeći sa višim nivoom apstrakcije.Paravirtualizacija i OS nivo vrtualizacije su inzvaredni predstavnici ove ove tehnologije.U paravirtualizaciji gost OS se menja u saradnika sa VMM i domaćimom izdvajući pozive sistema na realni uredjaj ili VMM.OS nivo virtualizacije se sastoji od podele postojećeg OS sloja.Njegovo glavno ogranićenje je to da i domaćin i gost moraju imati isti OS.
Zajednički faktor medju virtuelnim tehnologijama je performalne kazna na X86 arhitekture kada privilegovani procesor podnosi instrukcije koje zadaje gostOS zato što moraju dinamički prebodeni od strane VMM ili kompromisani od domaćina OS.Proizvodjači procesora presirali ovaj problem i sada postoji hardverska podrška koja ubrzava VMM upravljanje poziva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese