Odlomak

 
UVOD
Posao podrazumijeva više sličnih i povezanih zadataka, dužnosti i odgovornosti.
Analiza posla je aktivnost kojom se menadžeri moraju konstantno baviti. Značaj analize posla proizilazi iz činjenice da je savremeno poslovanje nezamislivo bez stalnog mijenjanja i prilagođavanja organizacije, poslova i uslova za njihovo obavljanje.
Najkraće rečeno, analizom posla utvrđuje se šta, u kojoj mjeri i u kom pogledu treba mijenjati, odnosno prilagođavati.
Analiza posla može se definisati kao proces stalnog i organizovanog prikupljanja, sređivanja i analiziranja podataka i informacija o poslovima, potrebnim znanjima i sposobnostima, odgovornostima i drugim zahtjevima za njihovo obavljanje.

3
1. Aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima su veoma različite i mogu se razvrstati na više načina. Pojedini autori grupišu ih tako što ih svode na:
– zapošljavanje;
– razvoj ljudskih resursa i
– zaštitu zaposlenih.
Pod zapošljavanjem se podrazumijevaju aktivnosti koje se odnose na analizu posla, planiranje ljudskih resursa, regrutovanje i selekciju; pod razvojem ljudskih resursa – aktivnosti koje proizilaze iz ocjenjivanja radne uspješnosti, obuke, usavršavanja, nagrađivanja i upravljanja karijerom; a pod zaštitom zaposlenih – aktivnosti koje se vezuju za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu, kolektivno pregovaranje odnosa između poslodavaca i zaposlenih.
Na drugoj strani, ima autora koji navedene aktivnosti razvrstavaju na drugačiji način. Pri tome ih najčešće posmatraju kao aktivnosti koje se odvijaju u oblasti: zapošljavanje; razvoja zaposlenih; nagrađivanja i motivisanja zaposlenih; socijalnog partnerstva i zdravlja i bezbjednosti na radu. Aktivnostima u oblasti zapošljavanja obuhvataju se analiza posla, planiranje ljudskih resursa, regrutovanje i selekcija; u oblasti razvoja zaposlenih – obuka i usavršavanje zaposlenih, ocjenjivanje performansi zaposlenih i upravljanje karijerom; u oblasti nagrađivanja i motivisanja zaposlenih – strategije njihovog nagrađivanja i motivisanja; u oblasti socijalnog partnerstva – kolektivno pregovaranje, uređivanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih i rješavanje kolektivnih radnih sporova i u oblasti zdravlja i bezbjednosti zaposlenih – aktivnosti namijenjene zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu. I pored svega, aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima najčešće se grupišu, odnosno razvrstavaju tako što se sprovode na desetak osnovnih aktivnosti. Takvim aktivnostima smatraju se:
– analiza posla,
– planiranje ljudskih resursa,
– regrutovanje ljudskih resursa,
– selekcija ljudskih resursa,
– socijalizacija i orijentacija zaposlenih,
– trening i obrazovanje zaposlenih,
– ocjenjivanje performansi zaposlenih,
– nagrađivanje i motivisanje zaposlenih,
– zdravlje i bezbjednost zaposlenih,
– upravljanje karijerom, degradacija i otpuštanje zaposlenih.

4

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari