Odlomak

Automatska identifikacija je tehnologija koja omogu_ava mašinama ( u najširem smislu ) da identifikuju objekte. Automatska identifikacije je uvek povezana sa automatskom akvizicijom podataka, odnosno zahvatanjem podataka i njihovim prosleđivanjem za dalju  obradu bez posredstva operatera.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Informacioni sistemi u spolnotrgovinskom poslovanju i carinskom menadžmentu Mr Miomir Novičić
  • Školska godina: Mr Miomir Novičić
  • Seminarski radovi, Skripte, Informacione tehnologije, Menadžment
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću   Odeljenje u Kraljevu

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari