Odlomak

Čovek je jedino biće na planeti koji stvara otpad. Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznajnijih ekoloških problema savremenog sveta. Čovek je svojim aktivnostima odlučujući činilac u promeni životne sredine. Te su aktvnosti povezane sa zadovoljavanjem životnih potreba.
Neodgovarajuće upravljanje čvrstim otpadom je jedan od najozbiljnijih problema vezanih za očuvanje životne sredine u Srbiji. Ovaj zaključak proizilazi iz procene trenutne situacije, koja je takođe u skladu sa brojnim procenama u ovoj oblasti, sprovedenim u toku nekoliko proteklih godina u Srbiji, od strane zajedničkih organizacija.
Komunalni čvrsti otpad po definiciji uključuje otpad iz domaćinstva, kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstva: neopasni čvrsti otpad iz industrijskih, komercijalnih i institucionalnih ustanova (uključujući i bolnice), pijačni otpad, baštenski otpad i ostatke od čišćenja ulica. Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom obuhvata funkcije sakupljanja, transfera, tretmana, reciklaže, ponovne upotrebe i odlaganja komunalnog čvrstog otpada.
Kontrolisano odlaganje komunalnog otpada, uz sprovođenje postupka sanitarnog deponovanja po sendvič sistemu, to jest sloj po sloj pruža mogućnost za konačnu dispoziciju čvrstog otpada. Sanitarno deponovanje, daleko sigurnije za okolinu i najbolje moguće rešenje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari