Odlomak

Za razliku od ekspresionizma, neoklasicizam postigao je znatno više uspeha. Kompozitori ovog pravca teže jasnoj muzičkoj formi, tražeći uzore forme u klasici i baroku, ali uz potpuno slobodan i savremen harmonski jezik i slobodan tretman disonanci. Sazvučja su najčešće ne-tercnog sklopa, npr. kvartnog, ali i tercna sa dodatim sekundama. Tradicionalna funkcionalnost je i ovde odbačena, ali tonalna centralizacija postoji (npr. in C, ili in D). Takođe su odbačeni dur i mol.
Ruska muzika 20. veka je jedan od najvažnijih organskih delova svetskog muzičkog nasleđa i predstavlja jedan od najvidljivijih delova ruske kulture u celom svetu. U istoriju ruske muzike su zauvek ušli kompozitori koji su oplemenili svojim stvaralaštvom svetsko muzičko nasleđe. Za početak savremene muzike uzima se 1836. godina i Mihajl Glinka.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari