Odlomak

Ukoliko se pođe od najjednostavnijeg i najopštijeg precipiranja policije gdje se pod ovim pojmom podrazumjevaju sve institucije (uključujući i nacionalne, lokalne i specifične službe) koje imaju „policijska ovlaštenja“, posebno ovlaštenje hapšenja i zadržavanja u pritvoru, razumljivo je da policijska ovlaštenja svakako predstavljaju jednu identifikacionu i diferencirajuću karakteristiku policije kao službe i državnog organa. Ovlaštenja pripadnika policije u funkcionalnoj su vezi sa ulogom i zadacima koje policija ima u društvu i prema društvu. Ona odražavaju prirodu i karakter policijskih poslova i specifičnosti policijske profesije.
Pri tome treba naglasiti da „policijska ovlaštenja“ i „ovlaštenja policije“ nisu sinonimi. U našem i u pravnom poretku drugih zemalja „policijska ovlaštenja“ pripadaju samo policiji, dok pojedina od „ovlaštenja policije“, u zavisnosti od zemlje do zemlje, mogu biti i u nadležnosti drugih organa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari