Odlomak

Disanje (respiratio) je unošenje vazduha disajnim putevima do pluća u kojima se vrši razmena ugljen-dioksida iz krvi sa kiseonikom iz vazduha. Sistem organa za disanje sačinjava skup sprovodnih disajnih puteva i pluća. Disajni putevi se dele na gornje i donje. U gornje disajne puteve ubrajaju se nosna duplja (cavitas nasi) sa pridodatim sinusima (sinus paranasales), ždrelo (pharynx), kao i usna duplja (cavitas oris). Udahnuti vazduh iz nosne duplje dospeva do ždrela. Usta su pomoćni disajni put.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Anatomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Ćuprija,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari