Odlomak

1.    Čime se mjeri rezolucija računarske grafike?
Rezolucija kod računarske grafike se mjeri u pikselima, i ona predstavlja gustinu piksela u broju tačaka po inču.

 

2.    Kakav može biti pristup memoriji i periferijama?
Postoje tri načina prenosa podataka između računara i spoljne logike, a to su:programski (U/I), prekidani (interrupt) i direktni (DMA) pristup memoriji i periferijama.

 

3.    Kako je definisana Point – veličina slova nekog teksta?
Veličina slova se izražava u tačkama, odnosno pt (points) gdje je jedna takča – 1p definisana kao: 1p=1/72 inča.

 

4.    Kako se naziva grupa od 8 bita?
Grupa od 8 bita naziva se BAJT i označava sa 1B, a može predtsaviti 2 na 8, odnosno 256 brojeva između 0 i 255.

 

5.    Kako se naziva osnovna tačka na monitoru?
Osnovna tačka na monitoru, naziva se pixel (picture elements).

 

6.    Kako se naziva Windows OS za ručne i džepne računare?
Windows OS za ručne i džepne računare naziva se Windows CE/Pocket PC, koji ima izgled i osjećaj NT operativnih sistema.

 

7.    Kako se zove britanski matematičar, koji je definisao principe modernih računara?
Alan Turing je britanski matematičar koji je prvi definisao principe modernih računara zbog čega se i smatra ocem savremene računarske nauke.

 

8.    Kako se zove naučnik koji je prvi formulisao formalni koncept algoritma?
Naučnik koji je prvi formulisao formalni koncept algoritma jeste Alan Turing, koji se ujedno smatra i ocem savremene računarske nauke jer je prvi definisao principe modernih računara.

 

9.    Kako se zove naučnik koji je prvi konstruisao mehanički kalkulator koji je radio sa osmocifrenim brojevima?
Blaise Pascal je francuski matematičar, fizičar i religijski filozof koji je konstruisao mehanički kalkulator, a koji radi sa osmocifrenim brojevima.

 

10.    Kako se zove prvi poznati računar od 4000 godina pre nove ere?
ABACUS je najstariji mehanički alat za računanje, otkriven u Vavilonu 4.000 godina, p.n.e. a koristili su ga azijski narodi za aritimetičke operacije.

 

11.    Kako se zove tvorac prvog računara iz XIX veka (analitička mašina)?
Tvorac Analitičke mašine (Analitical Engine) u XIX vijeku, je britanski matematičar i pronalazač Charles Babbage, kojeg ujedno smatraju i ocem računara jer je dao osnove za razvoj digitalnih računara.

 

12.    Kako se zvao prvi elektronski digitalni računar opšte namjene?
Prvi elektronski, digitalni računar opšte namjene zvao se ENIAC – odnosno:(Electronic Numerical Integrator And Computer).

 

13.    Kakve funkcije ima uslužni (utility) softver?
Uslužni odnosno (utility) softveri služe kao alati za održavanje i popravke računarskog sistema koje operativni sistem ne vrši automatski. Znači, uslužni (utility) programi olakšavaju korisnicima da kopiraju fajlove, da poprave oštećene fajlove, da štite od virusa, da komprimuju fajlove ali i da izvrše mnoge druge bitne zadatke.

 

14.    Ko je i kada kreirao prvu interaktivnu računarsku igru?
*Steve Russel(MIT student), 1961

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese